Kurzy meditace pro každého

   Meditační Centra Sri Chinmoye se v mnoha městech po celém světě věnují organizování přednášek a kurzů meditace pro veřejnost. Ty jsou samozřejmě poskytovány veřejnosti zcela zdarma.

     Jednoduché meditační techniky, cvičení na koncentraci, mantry, písně či motlitby pomáhají mnoha lidem poodhalit něco z našeho vnitřního života. Takzvaného vnitřního života, který je v ruchu a spěchu každodenních událostí zatlačen do pozadí. Objevit pozitivní stránku sama sebe a naučit se dívat na svět novým způsobem je jen jednou z mnoha předností těchto kurzů.


OTÁZKA: Jak mohu meditovat?

   ODPOVĚĎ: Jsou dva způsoby meditace. Jeden způsob je utišit mysl. Obyčejný člověk cítí, že když utiší mysl, zhloupne. Cítí, že když mysl nemyslí, ztrácí všechno. Ale v duchovním životě to není pravda. Utišíme-li mysl v duchovním životě, uvidíme, že v mysli svítá nové stvoření a nový slib Bohu. Nyní jsme ještě nenaplnili náš slib Bohu; ještě stále jsme Bohu nezasvětili celé své bytí. Pokud dokážeme mysl utišit, ocitneme se v postavení, ve kterém můžeme potěšit a naplnit Boha.

   Jiný způsob meditace je vyprázdnit srdce. Nyní je srdce plné emocionálních zmatků a problémů, způsobených nečistou vitalitou, která je obklopuje. Srdce je nádoba. V této chvíli je nádoba plná nebožských věcí, těch, které nás omezují a svazují. Budeme-li schopni nádobu srdce vyprázdnit, je zde kdosi, kdo ji naplní božským mírem, světlem a blažeností, jež nás osvobodí. Vyprázdníme-li srdce od nevědomosti, Božské Světlo Moudrosti přijde a naplní je.

Kurzy meditace v České republice

    V České republice se do těchto kurzů můžete přihlásit na těchto stránkách:
                                                                                    - kontaktní formulář zde -