Sri Chinmoy zahajuje čtvrtý Parlament světových náboženství v Berceloně

Červenec 2004

Parlament of the Worlds Religions, chicago 1993.JPG 002.jpg

Duchovní představitelé z mnoha koutů naší planety se opět setkali během Parlamentu světových náboženství, uspořádaného ve španělské Barceloně. Více jak 3000 lidí ze 76 zemí se zúčastnilo tohoto setkání. Parlament byl zahájen tichou meditací duchovního učitele Sri Chinmoye. Přítomní se v tichosti přidali k této meditaci a v naprosté tichosti se každý svým způsobem modlil či meditoval. Tento moment symbolizuje podstatu tohoto Parlamentu -  jednotu lidí všech náboženství ve společném úsilí pro lepší svět.     Následně Sri Chinmoy zahrál krátce několik meditačních melodií na indický nástroj esraj. Zahajovací řeč pronesla nositelka Nobelovy Ceny z roku 2003, Shirin Ebadi z Íránu. Dále vystoupily skupiny buddhistických mnichů, představitelé křesťanství, islámu a dalších duchovních směrů a tradic. Tento parlament byl čtvrtým v pořadí. Ten první se konal v roce 1893 ve městě Chicago a je proslulý myšlenkou o mezi-náboženské toleranci indického velikána Swami Vivekanandy.  O sto let později v roce 1993 se uskutečnil druhý a to opět v Chicagu, který byl otevřen podobným způsobem jako setkání v Barceloně, a to také tichou meditací Sri Chinmoye.


Pozvání pro Sri Chinmoye  (Prosinec 24, 2003)

           Vážený Sri Chinmoyi,

   V zastoupení koncilu Parlamentu světových náboženství, jsem poctěn Vám zaslat pozvání k Vaší účasti během otevíracího společného setkání Parlamentu světových náboženství, který se bude konat v Barceloně dne 7. července 2004.

    Přesněji Vás žádáme o vedení zahajovací tiché meditace a hudebního vystoupení trvajícího mezi pěti až sedmi minutami.  Považujeme tuto přímou, neobvyklou presentaci beze slov jako vhodné zahájení a zážitek pro účastníky Parlamentu. Také nás nenapadá nikdo vhodnější pro tuto příležitost.

S díky Rev. Dirk Ficca Executive Director


   Sri Chinmoy se zúčastnil některých dalších mezi-náboženských setkání organizovaných v OSN jako například symbolického zahájení výroční ceremonie k 50. výročí založení OSN v katedrále Sv. Jana v New Yorku, kterého se účastnil Generální tajemník Kofi Annan.  Získal za svou práci pro porozumění a toleranci mezi světovými náboženstvími četná ocenění, mezi něž patří:
 

- Viswa Sama Duta – Ambassador of Universal Peace Award, uděleno mnišským řádem Asgirya na Sri Lance. „Za zasvěcenou službu, hlubokou oddanost míru a práci pro mír a blaho lidstva… Díky Vašemu poselství duchovního rozvoje a práci, kterou děláte pro světový mír, Vás můžeme považovat za skutečného buddhistu.“

- Doktor filozofie náboženských věd, titul udělený děkanem Univerzity Sv. Marka v Minnesotě.

- India’s Peace-Service-Tree Award, uděleno katedrou Náboženských studií Floridské mezinárodní university.

- Zlatá papežská pečeť, udělená papežem Pavlem VI. V roce 1972 přijal Sri chinmoy z rukou papeže papežskou medaili. „Děkuji Vám, děkuji Vám, děkuji Vám ….Vaše poselství a moje poselství jsou totožná. Až oba opustíme tento svět, opět se setkáme.“ Tato návštěva byla pro Sri Chinmoye prvním významným ujištěním jeho vize a úsilí o jednotu mezi všemi náboženstvými světa.

- Messenger of the Millenium Award, uděleno katedrou teologie a náboženských studií University Sv. Jana a New Yorku.

- The Pluralism Project at Harverd University Honours Sri Chinmoy, cena udělena Harvardskou universitou. 

Bharatiya Vidya Bhavan- Kings College of Cambridge University Honours Sri Chinmoy, uděleno děkanem Georgem Patissonem „Darem Sri Chinmoye je být nástrojem k tomu, aby lidská srdce povznesl k hlubší úctě k Bohu, od něhož pochází všechny myšlenky na mír. Má čistého a pokorného ducha…“

- Honorary Patron Award- Bharatiya Vidya Bhavan


  „Narodil jsem se v hinduistické rodině, ale nyní je mým jediným náboženství láska k bohu a služba Bohu. Láska k Bohu zahrnuje všechna náboženství: křesťanství, hinduismus, buddhismus, judaismus, islám a ostatní. Narodil jsem se jako hinduista, ale jsem milovník Boha a miluji všechna náboženství a všechna je považuji za své vlastní“.                                                                Sri Chinmoy