Návrat hudby Sri Chinmoye do Prahy

10. listopad 2011
01.jpg 02.jpg
Koncertní turné Sri Chinmoye po Evropě v roce 1990 mělo název Oneness Happiness Song Concert.

Letošní podzim přinesl pražským posluchačům meditativní melodie Sri Chinmoye v rozmanitých variacích mnoha hudebních směrů. Večer se konal v Kongresovém centru pod názvem Songs of the Soul.  Tento koncert byl ovšem výjimečný i něčím dalším. Uplynulo přesně dvacet jedna let, kdy právě v této hale (bývalém Paláci kultury) zahrál svůj první Mírový koncert u nás Sri Chinmoy. Tato jeho první návštěva proběhla 12. listopadu roku 1990, kdy byla součástí koncertního turné po Evropě při níž Sri Chinmoy navštívil i Berlín a Budapešť a stala se také první návštěvou východního bloku po jeho rozpadu.  Sri Chinmoy poctil během svého života se svými meditačními koncerty Prahu celkem čtyřikrát: v roce 1990 (Kongresové Centrum), 1995, 1999 a 2004 (pražská sportovní hala na Výstavišti).

03.jpg 04.jpg
Během večera zazněly dívčí hlasy mezinárodní Paree's Group střídané zvukem smyčcového dua z Rakouska.

Koncertního turné Songs of the Soul si bylo možné poslechnout v Berlíně, Varšavě, Praze, Vídni, Bratislavě a Brně a jako tradičně na něm vystoupili umělci z mnoha zemí: Gandharva Loka Orchestra, Paree's International Group, Shamita a Bhoiravi, Kanala a Sadanand, Mandu a Visuddhi, Sahadeva Orchestra a české dívčí uskupení Agnikana's Group. Program nebyl pouhou nabídkou meditačních melodií, ale i krátkých vstupů poezie Sri Chinmoye a filmového dokumentu o autorovi hudby.
     Sri Chinmoy věřil, že hudba je univerzálním jazykem srdce – rozpouští veškeré národnostní, kulturní a jazykové bariéry. Při těchto večerech jsou posluchači přizváni, aby se ponořili do této oduševnělé hudby. Sri Chinmoy neustále hledal nové průkopnické způsoby, aby vyjádřil svou tvořivost. Mnoho písní napsal ve své rodné bengálštině, jazyce velmi blízkém sanskrtu. Ve své podstatě jsou tyto písně básněmi, ve kterých autor sděluje povznášející a další různorodé pocity, jaké hledající zažívá na své cestě za sebepoznáním. Některé texty jsou ukázkou jeho vnímání rozdílnosti lidského a božského pohledu na život. Jsou výsledkem jeho vlastního vnitřního uvědomění.

05.jpg 06.JPG
„Oduševnělá hudba okamžitě probouzí a inspiruje naše srdce, neboť ztělesňuje Absolutního Nejvyššího.
Oduševnělá hudba je světlo, které si přeje projevit božským způsobem.“

„Světlo je duchem všeho. Světlo je duchem veškerého umění.
Ve chvíli, kdy se světlo božsky projevuje v podobě hudby, je to hudba duše.“


08.jpg 07.jpg

Povahu hudby Sri Chinmoye nejlépe vystihuje slovo „míruplná“. Celý svůj život neúnavně usiloval o mír. Věřil, že světový mír vzejde z míru v srdci každého člověka. Na otázku, jak by chtěl, aby si jej lidé pamatovali, pokorně odpovídal: „jako studenta míru“. Prostřednictvím hudby předával svou lásku k lidstvu. Pro hledající z celého světa vystupoval na více než sedmi stech mírových koncertech.
         Koncertní program Songs of the Soul navštívil Českou republiku od roku 2008 již čtyřikrát a to dvakrát v Praze, Brně a Zlíně.

09.jpg 10.JPG