Sri Chinlnoy o léčení

Září 2004

Sri Chinmoy (*1931) patří k nejznámějším žijícím duchovním mistrům. Je příkladem toho, jak skrze vnitřní ticho, lásku, radost a nesobeckou službu můžeme svůj život proměnit ve fontánu neutuchající energie a tvořivosti. Umění meditace a intenzivnímu duchovnímu životu se věnoval už od útlého dětství ve své rodné Indii. Od roku 1964 žije v New Yorku a jeho činnost zasahuje do mnoha oblastí života. Nabízí inspiraci prostřednictvím stovek svých knih, písní a obrazů, skrze koncerty meditativní hudby a sportovní aktivity. V roce 1991 inspiroval založení humanitární sítě dobrovolníků The Oneness-Heart-Tears and Smiles (Slzy a úsměvy srdce jednoty), jíž se účastní lékaři, sestry a další odborníci mnoha národností a vyznání, kteří během 14 let pomáhali ve 11 O zemích. Nejrozsáhlejším projektem je vybavení první dětské nemocnice v Moskvě, zabývající se léčbou leukémie.


ROZHOVOR S MISTREM SRI CHINMOYEM:

- Máme-li nějaké zranění či nemoc, můžeme se léčit duchovně?
"Léčení je jako boxer, který používá obě ruce. S jednou rukou neuděláte všechno. Bůh stvořil i lékařskou vědu. Měli byste přijmout maximální pomoc lékařské vědy a zároveň myslet na svou duchovní vědu, což je modlitba a meditace. Jdou bok po boku."
- Jakým způsobem se můžeme duchovně léčit?
"Je to otázka vnitřní schopnosti. Jedním druhem schopnosti je vyléčit zranění či nemoc tím, že přijímáme shůry mír a světlo. Musíte to ale dělat vědomě, během své meditace. Pokud během dne občas řeknete: ,Jak bych si přál, aby mě nic nebolelo,' je to zbytečné. Jestliže si však při meditaci najednou vzpomenete na svou nemoc, v tu chvíli byste se měli pomodlit a přijmout více světla. Díky modlitbě a meditaci také můžete zvětšit svou schopnost snášet bolest."
- Je pravda, že všechny nemoci začínají v energetickém (subtilním) těle a až pak se projeví v těle fyzickém?
"Je to jedna z teorií. Ale často nemoci začínají ve fyzickém těle, bez jakékoli předešlé spojitosti s tělem energetickým. Ve fyzickém těle mohou být různé nedokonalosti, takže onemocní. Pokud nemoc napadne nejdříve subtilní tělo a člověk si to uvědomí, má čas bojovat a zabránit, aby vstoupila do fyzického těla. Ale pokud napadne tělo fyzické, oběť nemá čas, aby zabránila jejímu vstupu."
01072004 sri chinmoy.jpg- Jakou meditaci máme použít, abychom se zbavili bolesti?
"Snažte se vzývat světlo. Bolest je koneckonců druh temnoty uvnitř nás. Když vnitřní světlo či světlo shůry začne působit v bolesti, je bolest osvětlena a přeměněna, nebo odstraněna. Pokročilí hledající pak mohou místo bolesti cítit radost."
- Napomáhá bolest a utrpení našemu duchovnímu životu?
"Říká se, že když půjdeme skrze utrpení, strádání a fyzickou bolest, naše duše se pročistí. Ale nemusí to být vždy pravda. Mnoho lidí trpí kvůli své minulé karmě nebo proto, že je napadají nebožské síly. A nemůžeme říci, že to prospívá jejich duši. Ne! Musí na sobě pracovat. Bolest nebudeme vítat. Pokusíme se ji porazit, pokud se objeví. Není nezbytné procházet utrpením předtím, než můžeme vstoupit do Království blaženosti. Mnoho lidí realizovalo Boha skrze lásku. Otec miluje dítě a dítě miluje Otce. Tato láska nás přivádí k cíli. Naše filozofie zdůrazňuje pozitivní způsob dosahování pravdy. Pokračujme od většího světla k hojnosti světla a dále k nekonečnému světlu."
- Ve světě je hodně nemocí a smutku. Jak najít duchovní lék?
"Nejlepší způsob je každý den nabízet vděčnost Nejvyššímu léčiteli. Nabízíme-li Mu vděčnost za to, co máme, či za to, čím teď jsme, zvětšuje se naše schopnost přijímat a může do nás vejít boží světlo, které je vše léčivé. Boží světlo může trvale přebývat jen ve vděčném srdci."
- Pomůže modlitba, když někdo z rodiny onemocní?
"Řekněme, že vaše matka je nemocná. Místo abyste žádali: ,Uzdrav mou matku, uzdrav mou matku,' měli byste říci: ,Svěřuji svou matku boží vůli.' On ví, co je nejlepší. Pokud se pokoušíte léčit sami, i přes vaše nejlepší úmysly můžete stát proti boží vůli. Na druhou stranu, přijde-li k vám léčení spontánně zevnitř a vy nepoužíváte sílu vůle, pokud při meditaci najednou vidíte vnitřní světlo, můžete je nabídnout celému světu."
- Může Bůh odstranit ze světa utrpení?
"Bůh odstraňuje utrpení. Ale člověk se chová jako velbloud. Ten okusuje tmy kaktusu, dokud jeho tlama nekrvácí. Potom je okusuje znovu. I lidé se těší z utrpení, nevědomě nebo vědomě. Dokud tomu tak bude, utrpení na zemi zůstane."

(Meduňka u duchovního mistra -  časopis Meduňka, Září 2004)


Mistr Sri Chinmoy: Pozvánka na Koncert Meditativní Hudby
Neděle 3. října od 18 hodin. T -Mobile Aréna, Výstaviště, Praha 7
Hudba bývá klíčem k našim myšlenkám a pocitům. Pro Sri Chinmoye je klíčem k vnitřnímu tichu. Jeho hudba pramení ze srdce, v němž jsou radost, ticho, síla a svoboda. Sri Chinmoy věří, že tyto poklady jsou ukryty v každém z nás a dávají životu štěstí. Hraje vlastní skladby a improvizuje na řadu hudebních nástrojů. Hru doprovází písněmi v angličtině nebo ve své rodné bengálštině.