Písně a koledy s vánoční tematikou

    Vánoce mají pro mnoho lidí symboliku pohody a lásky, krom mnoha společenských a kulturních zvyků mají i duchovní význam připomenutí si narození Ježíše Krista. V mnoha zemích vzniklo nespočetně vánočních koled, které se nám snaží tuto významnou událost každoročně připomenout. Zde je několik melodií, které před lety nazpívala skupina studentů Sri Chinmoye. Sám Sri Chinmoy napsal několik písní o Ježíši Kristovi a dokonce zhudebnil několik jeho citátů:
  1   Angels We Have Seen On High
  2   Away In A Manger
  3   Joy To The World
  4   O Come All Ye Faithful
  5   Silent Night (Tichá noc)

Další písně na stránkách Rádia Sri Chinmoy zde

Ježíš žil na Zemi jen 33 let, a těch letech jen krátkou dobu, jsou zaznamenány v Novém zákoně. Přesto se mu během této krátké doby podařilo přetvořit průběh historie a urychlit duchovní vývoj země. Jeho slova jsou nesmrtelné promluvy pro vedení lidských morálních a duchovních hodnot. Jeho život ztělesňuje sestup nejvyššího transcendentálního vědomí do vědomí lidského.


Některé citace Sri Chinmoye o Ježíši Kristovi:

- Ježíš Kristus – milovaný syn Boha, nejdůvěrnější přítel člověka a prorok nevyššího řádu.  Jako milovaný syn Boha sestoupil na zem, aby proměnil její lidské vědomí v božské. Jako nejdůvěrnější přítel člověka zaplavil pozemské vědomí Soucitem a Odpuštěním. Jako prorok nejvyššího řádu nabídl lidstvu tu nejvyšší modlitbu: „Staň se Vůle Tvá.“

 - Učení Krista je založeno na lásce a soucitu. Jeho srdce bylo zaplaveno soucitem.

 - Ježíš byl poslem Pravdy, vybraným dítětem Boha. Obětoval světu všechno. Chtěl svět osvítit. Říkal, že království nebeské bude vytvořeno zde na zemi. Chtěl sjednotit Nebe a zemi. Svět Božímu Synovi na oplátku nabídl nevědomost a nevděčnost.


 - Ježíš zemřel na kříži aby snášel potrestání za vaše hříchy.
Kristus žije v jeskyni vašeho srdce, aby se těšil z čistoty vašich oduševnělých modliteb.

 - Ježíš navštívil během svého života různá místa, jsme-li však hledající, musíme jej hledat ne v Betlémě nebo v Indii, ale ve svém srdci.

 - Ježíš byl veliký. Větší bylo jeho milosrdenství. Největší bylo jeho obětování.

 - Ježíš je Spasitelem v nejčistším slova smyslu. Přišel na svět a stále na světě je. Naše lidské oči ho nevidí, ale náš život aspirace ho vidí a cítí. Snaží se osvítit pozemské vědomí.


     Vzpomínám si, jak jsem před mnoha lety seděl v hledišti v New Yorku. Byl horký letní večer a já byl velmi unavený. Přesto jsem si uvědomoval, jak velmi mě dojímá to, co se odehrává na jevišti, kde Sri Chinmoy hrál sám prvé dějství své hry Syn, která je dramatizací Kristova života. Popravdě, nazvat to, co jsem sledoval, „představením“, by nebylo přesné. To, co se odehrávalo přede mnou, byla spíš nepřetržitá meditace, odhalování nejhlubších duchovních pravd. Úvodní scéna má formu dialogu mezi Bohem-Otcem a Kristem-Synem, při němž je Syn připravován na své poslání na zemi. Tím, že hrál sám obě role, Sri Chinmoy předvedl úžasně jednoduchou doslovnou interpretaci a zároveň poetickou dramatizaci Kristova výroku: „Já a můj Otec jsme jedním.“ V této krátké scéně, v níž se soustředí tak mnoho v těch pár minutách jevištního času, jsou i další překvapení, protože Sri Chinmoy ukazuje důležité oblasti úvah v novém světle. Přináší svůj vlastní duchovní pohled na téma předurčenosti, když Otec říká Synovi, aby byl pouhým nástrojem. 
      A v neposlední řadě nabízí nekonvenční interpretaci Kristova „Já jsem cesta...“ (Jak nesmírně by všeobecné přijetí této interpretace přispělo k náboženské toleranci a porozumění!) Předpokládám, že nic z toho nepřekvapuje. Sri Chinmoy je jedním z nejznámějších současných duchovních učitelů. Na základě svého vlastního vnitřního poznání dokáže zobrazit Kristův příběh v takovém světle a v průběhu celé hry rozvíjet velká témata z prvního dějství. Například jeho komentáře ke Kristovu kázání na hoře – opět formou dialogu, během nějž Otec vysvětluje aforismy Synovi – směřují přímo do srdce Kristova poselství. Nejsou to jen komentáře; tyto pasáže můžeme plným právem považovat za poezii, která umocňuje naše chápání originálu. Něco starého, známého, co jsme velmi milovali, se náhle objeví v jiné perspektivě. Také v ostatních částech této krásné hry můžeme zakusit Kristovu lásku a soucit, jeho odpuštění a především jeho odevzdání se. „Buď nástrojem“ je hlavním poselstvím hry, které nachází ozvěnu v Kristově „Staň se Vůle Tvá.“ A my spatříme Kristovýma očima, z výšky jeho vědomí, ohromující pravdu, že všechny postavy – Jidáš stejně jako ostatní – hrají jen své nevyhnutelné role ve velkém, věčně se odvíjejícím dramatu.

- Komentář spisovatele Alan Spence z Edingburgské Univerzity na divadelní hru „Syn“ samostatně zahranou autorem Sri Chinmoyem v roce 1973. V roce 1998 byla tato divadelní hra uvedena v New Yorském divadle na Broadwayi. V České Republice se dočkala malé premiéry roku 2008 v Brně a Pražském kulturním středisku Spektrum na Karlíně .

       dyn 3