Kniha příběhů - O zlaté labuti

o_zlate_labuti.jpg    Listopad 2012
Vánoce jsou časem příběhů a pohádek, je to doba, kdy jsme si v naší zemi zvykli připomínat, že každý z nás je kdesi uvnitř dítětem. Další kniha z pera Sri Chinmoye má ale také něco k ponaučení. Vychází originální kompilace příběhů „O zlaté labuti.“

Tyto příběhy o dobru, lásce a odpuštění byly napsány ze srdce a pro srdce. Některé z nich vypráví o postavách, které žily v dávné Indii před stovkami a tisíci let, jiné jsou vsazeny do prostředí pohádkového či naopak zcela současného, každý z nich se však mohl stát kdekoli a kdykoli. Ukazují, že síla čistého srdce, soucitu a odpuštění dokázala odpradávna vítězit nad hněvem, závistí i chamtivostí – a že to dokáže stejně tak i dnes.

o_zlate_labuti_sri_chinmoy.jpg     

O králi a pradlákovi

     Žil kdysi jeden dobrosrdečný král. V jeho království žili lidé rádi a spokojeně. Kdokoli pro krále pracoval, byl velmi šťastný, a také král byl velmi spokojený se svými poddanými. Tento král měl zvláštního pradláka. Ten každý den vyzvedl prádlo z králova paláce a v noci je pral. Následujícího rána pak čerstvě vyprané prádlo zanesl králi. Král si jeho službu nadmíru pochvaloval. Pradlák měl velkou rodinu a král mu dával náležitou mzdu. Ale v noci, poté, co dopral, si tento troufalec oblékal královy šaty a procházel se po ulicích, aby se ukázal. Lidé si mysleli, že patří ke královské rodině. Klaněli se mu a on se nadýmal obrovskou pýchou a radostí. Pak králův oděv zase vypral a pěkně vyžehlil a příštího dne ho zanesl králi.
     Jednoho dne si král řekl: „Půjdu se podívat, jestli jsou lidé v mém království opravdu šťastní. Podívám se, jak žijí – jestli jsou to zloději, povaleči a rváči, anebo dobří, prostí lidé.“ A tak vyšel z paláce v převlečení za žebráka. Najednou spatřil svého vlastního pradláka, jak si vykračuje po ulici v nádherném oděvu…. (pokračování v knížce  :-)