Bangladéšský koncert.

Prosinec 2009

Velký banner přilákal  a zaplnil  koncertní síň pro osmnáct set diváků „China Friendship Center“ v Dhace (Bangladesh). Tento koncert byl uspořádán dne 13. prosince v rámci Songs of the Soul jako pocta kulturního a duchovního odkazu Rabindranath Tagoreho (1861-1941) a Sri Chinmoye (1931-2007). Během večera se hrála hudba těchto dvou velmi kreativních osobností. Patronát nad touto akcí držela v Bangladeshi oblíbená Rezwana Choudhury Bannya. Hlavními dvěma hudebními tělesy byla mezinárodní Gandharva Loka Orchestra a místní Shurer Dhara. Koncert byl jak kulturním, tak i hudebním spojením Východu a Západu s řadou skvělých umělců.

„Hudba musí hrát nanejvýš důležitou roli při vytváření světové jednoty, protože hudba je spojujícím článkem mezi Jedním a mnoha, a mezi mnoha a Jedním.“ Sri Chinmoy

„Pevně věříme, že svět má hlubší smysl, než se domníváme, v tomto ohledu lidská duše nachází opravdovou harmonii a mír. Také víme, že pouze v duchovním bohatství civilizace dosáhne svého cíle, nikterak v hojné výrobě produktů, nikterak v soutěžení divoké moci a síly.“  Rabindranath Tagore