Umění Harmonie

 

umenie_harmonie

Večer věnovaný životu Sri Chinmoye - Praha, Michnův palác (Tyršův dům).

Dne 11. března 2008 v 17 hod se konal slavnostní večer k připomenutí památky a díla Sri Chinmoye, který pořádalo Sri Chinmoy Centrum a humanitární organizace The Oneness-Heart-Tears and Smiles. Součástí programu bylo promítání třech krátkých filmů. První dokument seznámil návštěvníky se životem Sri Chinmoye a jeho návštěvami České republiky. Další dva představily společenské a humanitární projekty. Příjemnou atmosféru večera doplnil i koncert meditační hudby v podání zlínské vokální skupiny Agnikana‘s group. Závěrem večera se mohli hosté občerstvit chutným vegetariánským pohoštěním skládajícím se z mnoha mezinárodních specialit.

„Nejsnazší cestou jak vytvořit harmonii, je odložit pocit nadřazenosti.“        SRI CHINMOY


uh1

Večer uvedl zástupce Sri Chinmoy Centra v České republice, Kritharta Brada:

Dobrý podvečer, Vážení hosté, Vážení přátelé, měl jsem to štěstí, jako mnoho z mých zde přítomných přátel, prožít se Sri Chinmoyem čtrnáct let svého života. Měl jsem tu příležitost být jedním z mnohých, kteří se účastnili životního poslání tohoto výjimečného muže, kterého lze jen obtížně charakterizovat několika slovy, která by vyjadřovala skutečnou hloubku a duchovní rozpětí tohoto velikána naší moderní doby.

Život a dosažení Sri Chinmoye mnohdy přesahují naše chápání a běžné kategorie lidského myšlení, přesto mi dovolte prosím, abych se alespoň v krátkosti pokusil vyjádřit v několika myšlenkách to, co světu Sri Chinmoy přinesl, stále přináší a vždy přinášet bude.

uh7

V roce 1993 udělilo sdružení spisovatelů organizace spojných národů Sri Chinmoyovi literární cenu u příležitosti vydání jeho devítisté knihy. Prezident tohoto sdružení jej tehdy uvedl následujícími slovy: „Pozoruji vás již celá desetiletí, jak tiše kráčíte sály OSN nebo jak hrajete na různé nástroje. Přesto však nejsilněji vnímám vaši přítomnost. Ve Vaší přítomnosti se vše mění. Ve vaší přítomnosti cítíme něco, co bychom jinak necítili, a když od vás odcházíme, něco si odnášíme. Tím nejdůležitějším je pocit vděčnosti, laskavosti, vřelosti a lásky.“

Po přijetí tohoto ocenění vyjádřil Sri Chinmoy své poděkování slovy: „Jsem velmi vděčný ctěnému sdružení spisovatelů, že mi propůjčilo tuto významnou poctu v době, kdy nejsem tak známý ve světě poezie, jako je tomu ve světě milovníků pravdy a služebníků míru. Lidé mne znají jako studenta míru, hledajícího pravdy, služebníka světa a milovníka Boha.“

uh6

Při jiné příležitosti odpověděl Sri Chinmoy na otázku, co je vizí a cílem vašeho celoživotního úsilí, následujícími slovy:

„Moji studenti a já máme ve svých mírových činnostech jen jeden cíl: sloužit poselství míru. Jedním z mých cílů je přispět k vybudování harmonie v místech konfliktů pomocí našich modliteb a meditací. Některé země mají nyní vážné problémy, které se dotýkají celého světa. Mým cílem na individuální úrovni je, aby lidé vedli lepší a více naplňující život, a aby jejich práce byla ku prospěchu celosvětové rodiny lidstva."

"Mým dalším cílem je," pokračuje Sri Chinmoy,* "aby jednotlivé státy a národy světa věnovaly více pozornosti míru a přikládaly nejvyšší důležitost cílům a základním myšlenkám Organizace spojených národů. Jednoho dne překonají jak národy, tak i jednotlivci své pocity nadřazenosti a podřízenosti - které jsou kořenem světových konfliktů - a přemění je na větší vzájemnou podporu a povzbuzení."* "Mým nejvyšším cílem je, aby celý svět kráčel pospolu v míru a jednotě. Tak jako růže má mnoho okvětních lístků, které umocňují její krásu a vůni, zrovna tak i svět jednou vykvete do jednotné rodiny lidstva. Budeme žít společně v harmonii a v duchu sebedávání pro dobro všech. Každý člověk bude přispívat k dokonalosti celku, dáváním radosti druhým na jedné straně a přijímáním inspirace od ostatních na straně druhé.

uh5 uh10

Tento nejvyšší cíl si vyžaduje přeměnu lidské přirozenosti. Musí se odehrát velká syntéza vnitřního a vnějšího života. Vnitřní život chce lásku, vnější život chce moc a sílu. V této chvíli všichni ukazujeme lásku k moci a síle. Jednou ale přijde den, kdy bude celý svět zaplaven silou lásky, protože svět může změnit jedině síla lásky.

Mým nejvyšším cílem je, aby v každém člověku síla lásky nahradila lásku k síle. V takové chvíli lze na zemi dosáhnout, odhalit, nabídnout a projevit mír.“

Vážení hosté, Dovolte mi nyní, představit vám dva z mnoha velkých mezinárodních projektů dobré vůle, které založil Sri Chinmoy na podporu míru, harmonie a lidské sounáležitosti a za které byl více než sedmi sty významnými osobnostmi celého světa nominován na Nobelovu cenu míru v roce 2007. Prvním z nich je celosvětová humanitární služba The Oneness-Heart-Tears and Smiles, se kterou vás více seznámí pan Abhisar Laža. Druhým projektem je nejdelší štafetový běh na světě, nesoucí název The World Harmony Run, který vám představí Michaela Pokorná.

Na obou těchto, ale i mnoha dalších projektech s nadšením stále pracujeme a budeme je nadále rozvíjet tak, aby mohly sloužit všem výše zmíněným ideálům, které se jednoho dne, jak všichni pevně věříme, stanou skutečností. Děkuji vám


uh2

Abhishar Laža ředitel české pobočky humanitární služby The Oneness-Heart-Tears and Smiles přiblížil některé aktivity a mezinárodní projekty:

Vážení přátelé, Humanitární službu The Oneness-Heart-Tears and Smiles (Slzy a úsměvy srdce jednoty, OHTS) založil Sri Chinmoy v roce 1990 jako sdružení dobrovolníků z 27 zemí, kteří věnují svůj volný čas organizováním humanitární pomoci pro lidi v nouzi po celém světě. Členové Sri Chinmoy Center organizují zásilky léků, zdravotnického materiálu, potravin, ošacení a dalších potřebných věcí do zemí postižených živelnými katastrofami, chudobou nebo epidemiemi. Se žádostí o služby se na OHTS obrátily v průběhu let různé osobnosti, mezi nimi Michail Gorbačov pro podporu rozvije dětské hematologie v Rusku, Matka Tereza pro pomoc chudým obyvatelům Indie, Prof. Gambari, zástupce generálního tajemníka OSN pro Afriku, pro válkou zdevastovanou Angolu a Libérii, Nelson Mandela a arcibiskup Desmond Tutu pro podporu chudých dětí v Jihoafrické republice další.

kidstokids

Jedním z nejvýznamnějších programů OHTS je projekt Kids to Kids, Děti dětem. Tento program umožňuje dětem z rozvinutých zemí po celém světě podpořit a povzbudit své vrstevníky v chudých nebo živelnou katastrofou postižených oblastech prostřednictvím vlastnoručně vytvořených balíčků či kreseb. Význam programu Kids to Kids je především v srdcích a myslích dětí, a to nejen obdarovaných, ale i těch, které dárky vytvořily a poznávají, že mohou ve světě samy přispět k pozitivní změně.

uh9

Česká pobočka sdružení se významně podílela na projektech zaměřených na zmírnění následků katastrofy způsobené vlnami tsunami na Srí Lance a v Indonésii či zemětřesením v Pákistánu, vypravila kontejner humanitárního materiálu do afrického ostrovního státu Svatý Tomáš a Princův ostrov, zaslala potřebné onkologické léky a vitamíny do Ázerbájdžánu, potřebný zdravotnický materiál do Angoly a dětskou výživu do Jihoafrické republiky. Další pomoc směřovala do Bulharska, Rumunska, Keni a Bangladéše, ale i do zaplavených oblastí Mělnicka. Spolupracuje také s řádem Misionářek lásky Matky Terezy.

„Svým milujícím srdcem se ztotožňujeme a stáváme tím, čím jsou ostatní. Tato síla, která miluje, může vyřešit problémy světa. Tato síla je plná sebedávání, nikoli ve smyslu sebeobětování, ale s pocitem služby celému lidstvu, jako kdybychom sloužili svým vlastním bratrům a sestrám. Obojím – svou tichou láskou i oddanou službou – přispíváme ke zlepšení celého světa.“ Sri Chinmoy


uh3

Druhý významný projekt World Harmony Run byl představen Michaelou Pokornou, která se již několik let zůčastňuje tohoto běhu a je jednou z organizátorů v České republice:

Dobrý podvečer vážené dámy, vážení pánové, Dovolte mi v krátkosti představit projekt, který Sri Chinmoy založil v roce 1987 – World Harmony Run – Světový Běh Harmonie. WHR je nejdelší, nesoutěžní štafetový běh na světě. Překonává nejen geografické hranice, ale i hranice kulturní, politické či náboženské. Jako symbol přátelství a harmonie nesou běžci hořící pochodeň, kterou si předávají z ruky do ruky s lidmi, se kterými se na své cestě setkávají. Jsou mezi nimi starostové měst, sportovci, politici, osobnosti a tisíce dětí.

Evropská trasa měří letos přibližně 24.000 km a startuje 27.března v Římě před památným koloseem. Končí 6.října v Praze. Předpokládá se, že letošní evropské trasy se zúčastní na 500.000 běžců. Do České republiky přiběhne štafeta 1.října ze Slovenska a bude dále pokračovat přes Zlín, Brno, Telč, České Budějovice, Tábor a Benešov do Prahy. V Praze by mělo proběhnout slavnostní zakončení na Staroměstském náměstí.

uh_whr

Oficiální celosvětové zahájení se koná před budovou OSN v New Yorku. Zároveň s evropskou trasou probíhá i velký americký a australský běh. Letošní ročník odstartoval již 31.ledna a sice na asijském kontinentě j Jakartě v Indonésii. Tento projekt je neziskový a nepodporován městy, organizacemi a jednotlivci, kteří se do něj zapojují. Díky jejich nezištné práci a dobré vůli se daří udržet nekomerční charakter celé akce.

Běžet může každý nezávisle na věku či fyzické kondici. Stačí s pochodní uběhnout symbolicky několik metrů a vložit do ní sní svá přání pro lepší a harmoničtější svět. Mnoho významných osobností tak v minulosti učinilo. Mezi nimi například Carl Lewis, Paul Target, Sir Paul McCartney, Martina Navrátilová, Michail Gorbačov, Zdeněk Svěrák a mnozí další. Na závěr mi dovolte ještě krátký citát na téma harmonie od zakladatele běhu: „Pokus dokážeš vytvořit harmonii ve svém vlastním životě, tato harmonie se rozšíří do celého světa.“


Japaka Dušan Straus Štraus

Na závěr aktivní výtvarník a hudebník z Bratislavy Japaka Dušan Štraus uvedl výstavu obrazů fontánového umění Sri Chinmoye.

Obrazy Sri Chinmoya priamo súvisia s jeho zážitkami hlbokej vnútornej koncentrácie a meditácie. Jeho diela odrážajú jeho vnútorné zážitky:

„Keď maľujem, moja myseľ nepracuje. Pokúšam sa ju udržať tak prázdnu, uvoľnenú a pokojnú ako je len možné. Nie je za tým žiaden intelekt. Je to iba akýsi prúd, vnútorný prúd. Moja inšpirácia ma nesie...nekladiem dôraz na myseľ ani formu. Je to iba fontánové srdce; fontána, ktorá neustále prúdi a šíri svoju krásu a svetlo. Fontána je niečo, čo prichádza zvnútra, bez vonkajšieho úsilia. Je to niečo samozrejmé, ľahké. Niečo vo mne ustavične prichádza do popredia s nekonečnou inšpiráciou a s nekonečne oddanou službou svetla. Preto moje obrazy prichádzajú spontánne zvnútra.“ Aj preto autor nazýva svoje umenie bengálskym názvom: Jharna-Kala, čo znamená „Fontánové umenie“.

uh_jharna_kala

Je to veľmi jednoduchá, ale zároveň veľmi silná filozofia. Totiž ak dokážeme utíšiť svoju myseľ, do popredia môžu vystúpiť pozitívne kvality čistoty, radosti, mieru, svetla. A to je presne to, čo chce Sri Chinmoy vyjadriť svojimi obrazmi. Jeho zdroj je v hlbokom prežívaní vnútorného pokoja a tichej radosti. Sú to akrylové maľby, väčšinou v jasných tónoch, ktoré vznikajú rýchlo a spontánne. Farby nanáša kúskami vaty, tvarovanými špongiami, štetcami a inými nástrojmi, ktoré si sám upravuje. Každý ťah zachytáva daný okamih. Nakoniec nakreslil takmer 16 miliónov vtáčikov a namaľoval vyše 200 000 jharna-kala obrazov. Sri Chinmoy chápe svoje umenie ako dar ľudstvu. Tento výnimočný umelec, alebo ak chcete duchovný človek bol mimoriadne aktívny. V decembri 1991 Sri Chinmoy začal kresliť vtáčiky a túto tému vtáka duše rozvinul rôznymi technikami a materiálmi. „Vedomie vtáčika reprezentuje vedomie vnútornej slobody našej duše. Moje umenie vychádza z jednoduchého detského vedomia. Všade okolo vidím vtáčiky a to mi dáva detskú radosť. Cítim, že ak ľudia sa pozerajú na moje kresby a nájdu v nich mier, pomáha im to priniesť do popredia kvality ich vlastnej duše a rozvinúť ich vlastnú múdrosť a radosť. Keď kreslím vtáčika, myslím na dušu – nové stvorenie, novú nádej, nový sľub, nový mier, novú blaženosť a novú dokonalosť na zemi.“

uhsrichinmoy

„Spôsob, akým ľudia vnímajú moje maľby, závisí úplne na vedomí pozorovateľa. Dieťa vníma umenie svojím detským srdcom, kým dospelý ho možno vníma iným spôsobom. Ale pokiaľ ide o mňa, ak mám hodnotiť svoje vlastné obrazy, potom musím povedať, že vyjadrujú skôr detské vedomie. Je v nich aj dospelosť, ale z najvyššieho duchovného hľadiska je táto dospelosť plná jednoduchosti. Je to osvietená jednoduchosť. Ak to niekto nazýva zrelosťou, nemám proti tomu žiadne námietky. Ale musíte vedieť, že všetko moje umenie je založené na jednoduchom, detskom vedomí a toto božsky osvietené, detské vedomie ponúkam cez svoje umenie."

Keď sa pýtali Sri Chinmoya, aký je najvyšší cieľ umenia, odpovedal: "Najvyšším cieľom umenia je objavenie svojho vlastného Ja a zdokonalenie života." Znamená to pozitívny prístup k životu, prijatie sveta taký aký je a zároveň zdokonaľovanie samého seba. Je to viera v neustále sa prekonávanie a šírenie hodnôt ako sú radosť, čistota, krása a láska, aby sa tento svet stal lepším a krajším.