Divadelní hra - Sri Rámakrishna a Vivékánanda

ramakrishna-nahled_0.gif

20. září 2012
Během září byla v Praze představena divadelní hra z pera Sri Chinmoye nazvaná Sri Rámakrišna a Vivékánanda, kterou nastudovalo Sri Chinmoy Centrum v Praze. Pasáže z původní hry „Drink Drink My Mother’s Nectar“ zachycují některé okamžiky ze života Sri Rámakrišny, a jeho žáka, Svámího Vivékánandy, který přispěl k rozšíření východní moudrosti v západním světě.

Sri Rámakrišna patří mezi největší duchovní postavy Indie a je jednou z nejvýznamnějších duchovních osobností moderní doby. Je znám především díky přiblížení se Bohu pomocí rozmanitých duchovních tradic - hinduismu, křesťanství či islámu. Pro Rámakrišnu jsou všechna náboženství odhalením Boha v rozmanitých aspektech. Jedním z jeho největších příspěvků v moderním světě je poselství harmonie všech náboženství.


Ukázka ze hry:
    Matko, dej mi Světlo poznání, Světlo rozlišování a Světlo odříkání

_dsc3006.jpgNAREN (VIVEKANANDA)
SRI RÁMAKRIŠNA
ŽÁCI ŠRI RÁMAKRIŠNY

Obraz I
(Je noc. Naren medituje v chrámu Kálí. Po chvíli se položí na zem před sochou Matky Kálí.)
NAREN: Jnana viveka vairagya de ma. Matko, dej mi světlo poznání, světlo vnitřního rozlišování a světlo odříkání, abych tě vždy mohl vidět.
     (Spěšně vstoupí Sri RÁMAKRIŠNA.)
SRI RÁMAKRIŠNA: Narene, požádal jsi Matku Kálí o peníze pro svou rodinu? Co jsi dělal?
NAREN: Jaké překvapení! Úplně jsem na to zapomněl.
SRI RÁMAKRIŠNA: Nevadí. Dám ti ještě jednu šanci. Požádej ji o peníze, o materiální bohatství. Matka Kálí ti je dá.
     (Naren se obrátí k soše a znovu začne meditovat.)
NAREN: Matko, dej mi světlo poznání, světlo rozlišování a světlo odříkání. Matko, Matko má, Matko mého srdce i duše.
SRI RÁMAKRIŠNA: Zase jsi zapomněl. Proč zapomínáš, že tvá matka a bratři a sestry všichni hladovějí? Požádej Matku Kálí, aby zachránila tvou rodinu před bídou. Jedině teď o to můžeš Matku Kálí požádat. Nebudu ti moci dávat stejnou příležitost každý den. Já jsem připraven dát ti ji kdykoliv. Ale Matka Kálí to nedovolí. Dnes jsem ti to slíbil, protože Matka Kálí mi řekla, že dnes vyplní tvé modlitby nehledě nato, o co ji požádáš. Teď jsi ztratil svou druhou příležitost. Prosím, můj synu, tentokrát nezapomeň. Pamatuj si, že musíš Matku Kálí požádat o materiální bohatství. To teď potřebuješ. Právě teď nepotřebuješ duchovní bohatství. 
NAREN: Ne, nechci žádné další příležitosti. Nepotřebuji materiální bohatství. Chci nektar Matky a nic jiného. Nebudu ji žádat o tykve a dýně. Mohu ji požádat pouze o ovoce nektaru.
SRI RÁMAKRIŠNA: Protože nedokážeš Matku Kálí požádat o materiální bohatství a prospěch, chci ti říci, že nikdy nebudeš mít pohodlný život. Od této chvíle ale budeš schopen vyjít. Ty a tvá rodina nebudete hladovět. Budete schopni žít alespoň z ruky do úst. Tolik pro tebe Matka Kálí udělá.  (Zavolá.) Pojďte ke mně, všichni, kdo jste tady! Bez ohledu na to, kde jste. Přijďte! Všichni mí žáci, pojďte sem!
     (Vstoupí žáci)
SRI RÁMAKRIŠNA: Vy jste mi tvrdili, že můj Naren se stal ateistou. Podívejte se! Nedokázal požádat mou Matku Kálí o materiální bohatství. Víte, že hladoví? Jeho matka a bratři a sestry nemají doma žádné jídlo. Přesto nedokázal Matku Kálí požádat o materiální bohatství. Nikde na zemi nenajdete nikoho, kdo se vyrovná mému Narenovi. Je vaším vůdcem. On vás povede a bude vám ukazovat směr.  On se o vás bude starat. Mé tělo už dohrává svou úlohu. Brzy odejdu na onen svět. (K Vivekanandovi.) Narene, mé dítě, zazpívej píseň. Budu při tvém zpěvu meditovat.
      (Naren zpívá. Sri RÁMAKRIŠNA medituje v hlubokém tranzu.)  Sundara hate sundara tumi....

 _dsc3021.jpg  Jsi krásný, krásnější, nejkrásnější,
Krása nepřekonatelná v Zahradě Ráje.
Kéž ve dne i v noci přebývá Tvůj Obraz
v nejvnitřnějších hloubkách mého srdce.
Bez tebe nemají mé oči žádný zrak.
Všechno je iluzí, vše je pusté.
Všude kolem sebe, uvnitř i venku
Slyším melodii temných bolestí.
Svět je plný mučivých bolestí.
Ó Pane, Ó můj krásný Pane, Můj Pane
krásy, v tomto životě, pouze na letmou
vteřinu, kéž jsem požehnán darem
Uvidět Tvou Tvář.

_dsc3002.jpg _dsc3032.jpg
_dsc3035.jpg_dsc3088.jpg_dsc3008.jpg
_dsc3021.jpg_dsc3046.jpg