Pomoc pro Haiti

Leden 2010

        

Dobrovolníci z našich Center v rámci humanitárního programu The Oneness-Heart-Tears and Smiles (OHTS) spolupracují na vybavení a vyslání rychle sestavitelné nemocnice pro zemětřesením poničené Haiti. Situace v této zemi je stále ve velmi vážném stavu s minimální lékařskou péčí.  Společně s organizací Hand for Help, která má zkušenosti s rychlou stavbou nemocnic a školením místního personálu již v několika zemích, se členové OHTS snaží získat potřebné lékařské přístroje, léky a další vybavení. Úkolem naší organizace je také najít spolehlivou a zkušenou nevládní organizaci na Haiti, která zná místní poměry a bude s českým týmem spolupracovat. Český tým se s vybavením se přesune na Haiti koncem února.

Nemocnice se bude skladát se 3 budov sestavených během 2-3 dnů z polyuretanových panelů. Bude zahrnovat operační sál, porodnici, převazovnu, laboratoř a lůžkové oddělení pro akutní a pooperační případy. Po skončení mise, která je plánovaná na 6 měsíců, bude nemocnice i s veškerým vybavení předána haitské vládě nebo určené organizaci, která bude nemocnici nadále provozovat. 

     

Stránky The Oneness-Heart-Tears and Smiles