Prezident Gorbačov navštívil v New Yorku Sri Chinmoye.

 

Dávne priateľstvo pokračuje - Zasadili pamätný strom pre Raisu Maximovnu

Říjen 2006

V čase, keď priateľstvo medzi dvomi svetovými osobnosťami je dosť vzácne, stretli sa dvaja z inovátorov modernej doby: sovietsky prezident Michail Gorbačov, nositeľ Nobelovej ceny mieru za rok 1990 a medzinárodne známy zástanca harmónie vo svete, Sri Chinmoy, zakladateľ mnohých svetových kultúrnych a humanitárnych projektov. Tieto dve výnimočné svetové osobnosti sa stretli už 23 krát od svojho prvého strenutia v Ottawe, v máji 1990 a vymenili si doslova stovky listov a posolstiev.

ny-visit1

V octoberi roku 2006 prezident Gorbačov po prvýkrát navštívil prekrásne záhrady Sri Chinmoya v Queense v New Yorku. Strávil tu spolu so svojou dcérou Irinou krásne jesenné popoludnie v prítomnosti Sri Chinmoya a vyše tisíc jeho študentov z celého sveta, ktorí prišli do New Yorku práve kvôli tomuto stretnutiu.

Keď prezident Gorbačov a Irina prišli, Sri Chinmoy ich osobne privítal pri aute a spolu prešli medzi dvoma radmi čestnej stráže - vyše 100 mužov vo zvláštnych uniformách, ozdobených fotografiou prezidenta a jeho milovanej manželky Raisy Maximovny. Sri Chinmoy a prezident sa objali uprostred tohto ľudského kordónu a pomaly kráčali spolu s Irinou, rozprávajúc a usmievajúc sa s úprimným nadšením. Irina povedala otcovi: „Aká záhrada mieru je tu. Aká prekrásna záhrada mieru!“

Sri Chinmoy ich sprevádzal ku vchodu do krásnej záplavy stromov, rastlín a rozsiahlych trávnikov. Zastali pred nádherným ihličnatým stromom s bronzovou plaketou v popredí, na ktorej v lúčoch zapadajúceho slnka žiarila fotografia Raisy Maximovny.

Prezident Gorbačov okamžite zobral jednu zo zlatých lopatiek a začal ukladať pripravenú pôdu okolo stromu. So slzami v očiach prezident pokračoval v sadení stromu a Irina s láskou pôdu upravovala – akoby cítili živú prítomnosť milovanej manželky a matky. Najlepší speváci Sri Chinmoya počas toho spievali dušeplnú pieseň na počesť Raisy Maximovny.

ny-visit2

Sri Chinmoy osobne vybral tento prekrásny strom ako prvý z mnohých stromov, zasadených na počesť Raisy Maximovny, a tiež ako uznanie za prezidentovu neustálu službu ako predsedu Medzinárodného zeleného kríža. S najväčšou láskou Sri Chinmoy položil k stromu poslednú lopatku zeme a odviedol hostí dovnútra.

Keď vstúpili do prekrásnych záhrad, president a Irina boli privítaní nadšeným potleskom. Sri Chinmoy ich zaviedol k pódiu, vyzdobenému kvetmi a mnohými fotografiami prezidenta a Raisy Maximovny. Potom, ako odovzdal prezidentovi girlandu kvetov, Sri Chinmoy predniesol svoj prejav na jeho počesť s láskou, obdivom, pokojom a silou: „Prezident Gorbačov, vy ste súčasne hrdinom môjho srdca a idolom môjho života. Klaniam sa vašej nanajvýš žiarivej duši. Klaniam sa vášmu veľkodušnému srdcu. Klaniam sa vášmu veľmi vzácnemu životu tu na Zemi.“

V tej chvíli sa prezident žartovne spýtal dvoch ruských študentov Sri Chinmoya, ktorí prekladali jeho prejav: „Prekladáte správne? Pretože takéto slová často nepočujeme.“

Sri Chinmoy pokračoval: „Loď vášho života sa plaví medzi dvomi zlatými brehmi: glasnosť a perestrojka, otvorenosť a prestavba. Ony predstavujú nádej ľudstva a prísľub Boha. Príde čas, keď celé ľudstvo príjme ich vznešené nebeské posolstvo...Rímsky panovník Július Cézar povedal: ,Veni, vidi, vici.´, Prišiel som, videl som ,zvíťazil som.´ Posolsto vášho srdca je: ,Prišiel som, miloval som, zjednotil som sa s utrpením a smútkom, s radosťou a blaženosťou sveta.´“

Po tomto prejave zaznela veľmi vzácna nahrávka hlasu Raisy Maximovny, keď telefonovala v roku 1996 so Sri Chinmoyom. Keď počúvali hlas milovanej manželky a matky, v očiach prezidenta a jeho dcéry sa opäť objavili slzy.

V múzeu prezident odovzdal Sri Chinmoyovi veľkú porcelánovú labuť a výtlačok svojej poslednej knihy Cesta, ktorú sme prešli: Výzvy, ktoré sú pred nami, do ktorej mu s láskou napísal venovanie.

V jednej chvíli prezident Gorbačov vyšiel na balkón a pri pohľade na veľké množstvo ľudí nadšene zamával. Odpoveďou mu bol ešte nadšenejší potlesk a ovácie. Čestní hostia sa potom vrátili na pódium, kde prezident Gorbačov predniesol svoje slová na rozlúčku: „Drahý Sri Chinmoy, nakoniec sa nám to strenutie podarilo... Ďakujem vám za všetko, čo robíte. Celý svet vie, čo robíte...To, čo učíte a k čomu inšpirujete svojich študentov, je veľmi, veľmi dôležité. Venovali ste svoj život, dali ste hodnotu tomu, čo je najvzácnejšie, čo tvorí základ pre celé ľudstvo. Predstvujete filozofiu dobra, filozofiu láskavosti, svetla a všetkého, čo je v človeku najlepšie...

Keď som tu, v Amerike, chcem povedať, že kapitál priateľstva a dôvery nesmieme premárniť. Musíme sa postarať, aby sa uchoval...

ny-visit3

Sri Chinmoy sem priniesol celý svet. Skladám vám hold za všetky dobré a milé veci, ktoré prinášate ľuďom a celému svetu – najmä posolstvo nádeje, aby sme dokázali udržať život na tejto planéte...

Chcem sa vám obzvlášť poďakovať za spomienku na Raisu Maximovnu. Dnes sme počuli jej hlas a zdá sa, akoby tu bola s nami, osobne a živá. Dala celú svoju bytosť, celý svoj život veci, za ktorú som bojoval. Delila sa so mnou o všetky problémy, povinnosti a bremená, ktoré som musel niesť...“

Na záver Sri Chinmoy požiadal svojich študentov z rôznych krajín, aby prešli pred prezidentom a Irinou a povedali svoju krajinu, odkiaľ pochádzajú. Táto prehiadka národov im dala veľkú radosť.

Sri Chinmoy odprevadil prezidenta Gorbačova a Irinu k východu. Znovu sa celé publikum postavilo a úprimne tlieskalo. Sri Chinmoy povedal prezidentovi Gorbačovovi: „Prosím prijmite moju nekonečnú vďačnosť. Moji študenti sú vám tiež nesmierne vďační.“

Prezident objal Sri Chinmoya a poďakoval sa mu z hĺbky srdca. Keď nasadol do auta, prezident Gorbačov zvolal: „To je ohromné! Toto stretnutie so Sri Chinmoyom bolo také nádherné!“

Po jeho odchode povedal Hans Janitschek, predseda Spoločnosti spisovateľov pri OSN, ktorý je priateľom prezidenta Gorbačova aj Sri Chinmoya: „Všetci cítime, že toto bol historický moment. – dvaja veľkí ľudia, ktorí zmenili a stále menia svet v duchu lásky, priateľstva a dôvery – sa dnes stretli... …premena, ktorou tento muž prešiel, sa stala cez vás, Sri Chinmoy.... Od začiatku som cítil, že prezident Gorbačov je hľadajúci človek. Vždy nájde niečo nové. A vy ste mu otvorili oči pre Boha.“

Tak sa skončilo stretnutie, ktoré vyznelo ako začiatok ešte hlbšieho priateľstva dvoch svetových osobností. Naplnený nádejou, Sri Chinmoy povedal: „Dnes naša jednota s prezidentom Gorbačovom vo vnútornom svete urobila veľký prísľub, že tento náš svet nezostane navždy plný smútku. V srdci ľudstva kvitne a rozkvitá nádej.“

(překlad Purabi Vladovičová)