Václav Havel: odešel, aby zůstal

Prosinec 2011
Václav Havel, Sri Chinmoy     Je mnoho osobností, které pozitivním způsobem ovlivnily dění nejen v naší vlasti, ale i ve světě. Právě takovou osobností byl a i nadále zůstává Václav Havel. Mnozí se tuto výjimečnou osobnost snaží zařadit mezi politiky, avšak svým myšlením a konáním politiku dalece přesahoval. V mnoha zemích se stal nejen symbolem svobody, ale především i tolerance a nanejvýš zasvěcené práce ve prospěch společnosti. Práce, při níž se snažil inspirovat druhé k lepší budoucnosti, ke které musejí dojít všichni společným úsilím, pravdou a především láskou. Byl si vědom toho, že nenávist a vzájemné osočování lidí nikam nevede a staví mezi nimi neviditelné bariéry. Byl především člověkem, který se snažil sloužit ostatním a neočekával, co by ostatní mohli udělat pro něj. I přes rozmanité překážky, které ho v jeho životě postihly, se nikdy nevzdával a vždy byl oporou pro mnoho lidí ve svém okolí.
      Bývalému českému prezidentovi Václavu Havlovi se, kromě mnoha jiných cen, dostalo v minulosti i milého a neobvyklého ocenění za jeho příspěvek světovému míru. Ocenění mu udělil Sri Chinmoy, vedoucí Mírových meditací při Organizaci spojených národů v New Yorku, při jejich setkání na Pražském hradě 25. listopadu 1993. 

Václav Havel, Sri Chinmoy       Sri Chinmoy věnoval prezidentovi píseň, kterou pro něj složil, s názvem „Posvátný pták na obloze politiky“ (The Saint-Bird in the Political Sky), kde ho oceňuje slovy „opatrovaný v srdcích milovníků míru všech koutů světa“. Při této příležitosti zahrál prezidentovi několik svých skladeb a zhudebněných citátů Václava Havla jako „Responsibility means vouching for ourselves“„Independence is not just a state of being, it is a task“ –  „I do not place the highest value on the State, but rather on man and humanity“. Na závěr oba muži meditovali společně v tichu pro mír ve světě a hovořili o důležitosti spirituality v politice.
     
      Během setkání podrželi mírovou pochodeň celosvětového Běhu Harmonie (World Harmony Run), který Sri Chinmoy založil v roce 1987. Prezident poděkoval Sri Chinmoyovi za jeho iniciativu symbolicky vyjádřit naše společné úsilí pro svět, ve kterém budou národy žít v míru a harmonii. K tomuto setkání předcházely dva Mírové koncerty uspořádané v Bratislavě a setkání se slovenským prezidentským párem  Michalem a Emílií Kováčovými na Bratislavském hradě.

03.jpg      Prezident Václav Havel bude vždy žít v srdcích mnoha lidí, kterých se dotkl, ale i těch, kteří neměli nikdy tu možnost se s ním setkat. Členové Sri Chinmoy Centra po celém světě se loučí s tímto skvělým člověkem. S díky v srdci, modlitbou na rtech a s písní, kterou věnoval prezidentovi Václavu Havlovi v roce 1993 Sri Chinmoy:

   Ó posvátný ptáku na obloze politiky:
          celý svět se podivuje tomu, jak vysoko létáš!
   Ó flétno básníka, gongu dramatika: Havle,
          Vy a Vaše srdce mírového snílka společně cestujete.
    Jste otcem a dítětem České republiky.
          Opatrovaný v srdcích milovníků míru všech koutů světa.

- (Sri Chinmoy, 25.listopadu 1993 v Praze)

Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!  - (Václav Havel)