Zakončení nejdelšího Běhu Harmonie

Září 2010

World Harmony Run má za sebou ve své skoro 25 leté historii tu nejdelší trasu jakou během jednoho roku uběhl. Dva běžecké týmy totiž v únoru (Irsko) a v dubnu (Japonsko) vyběhly ze dvou vzdálených zemí, aby se 27.října setkaly po několika měsících v Moskvě.

world harmony run.jpg world harmony run1.jpg
Představitelé, ambasadoři a sportovci z obou částí běhu se sešli, aby na společné ceremonii na moskevském Rudém náměstí zapálili symbolický plamen harmonie, který běžci nesli přes mnoho evropských a asijských zemí v roce 2010. Tento rok byl také rokem International Year for the Rapprochement of Cultures a právě Světový běh harmonie velmi podpořil tento multikulturní projekt. Moskvu navštívilo i několik našich běžců a také kapitán evropského týmu - Apaguha Veselý, který proběhl se štafetou celou Evropu.


Českou republiku navštíva pochodeň harmonie během letošních nejteplejších červnových dnů. Tým běžců tehdy předal na Novoměstské radnici několik ocenění Torch Bearer Award osobnostem, které se pozitivním příkladem podílejí na životě společnosti. Běh také navštívil naše hlavní město před dvěma roky (2008). Praha byla tehdy cílovým městem této štafety.
world harmony run2.jpg world harmony run3.jpg