Pomáháme s následky povodní

horin_1.jpg horin_2.jpg

   Červnové povodně 2013 opět vážně zaplavily a poškodily mnoho obcí a měst. Na základě žádosti partnerské humanitární organizace Hope and Help jsme se zaměřili na pomoc obci Hořín u Mělníka. Hořín leží u kanálu vybudovaného v 19. století, který leží podél Vltavy před jejím vlitím do Labe a slouží pro lodní dopravu a jako protipovodňová ochrana.

horin__3.jpg   Jak nám vysvětlil místostarosta Hořína Jan Žižka, podél obce nebyl nikdy dokončen ochranný val. Po katastrofálních povodních v roce 2002, které zatopily obec do výše 2,5 metru, byla vybudována ochranná betonová bariéra o délce 800 metrů. 


Při letošních povodních bohužel bariéra nedokázala obec před velkou vodou uchránit, protože v kanálu došlo na dvou místech k protržení náspu. V obci bylo zatopeno 141 domů do výše 1,5 metru.
Na základě seznamu od vedení obce, jsme do Hořína přivezli potřebné věci a materiál včetně finančního daru, na který se sesbírali členové naší organizace.

Stránky humanitární organizace
Pomoc na Liberecku
Mírnění následků tsunami
Návšteva onkologické kliniky v Rusku