Nové tisíciletí

sri chinmoy 3.jpgRoky jsme procházeli velmi temným obdobím. Když je noc nejtemnější, tehdy nastává jasné svítání. V blízké budoucnosti vysvitne nové světlo, které odstraní všechna mračna, temná mračna, která se nahromadila za celé roky. Velmi brzy – neříkám zítra, za měsíc nebo za rok či dva – ale v blízké budoucnosti svět spatří úsvit nové historie.

Otázka: Kdyby existoval nějaký způsob, jak by tomu mohl každý pomoci, co by to bylo?
Sri Chinmoy: Slzy srdce a pláč, nanejvýš upřímný pláč po Jednotě, Jednotě a Jednotě.

Ti, kdo jsou si vědomi vyšších ideálů, se musí modlit k Bohu a meditovat na Boha, aby osvítil hlavy lačnící po zničení a přeměnil je na hlavy toužící po dokonalosti. Také se musíme modlit k Bohu a meditovat na Boha, aby v životě lidstva stvořil a zvětšil všeobecný hlad po jednotě.

Jsou to právě kolektivní modlitby a dobrá vůle hledajících a následovníků všech světových náboženství, které snesou Shůry nejvyšší Lásku a Soucit. A je to pouze Boží Láska a Soucit sestupující do srdce a života lidstva, co může změnit tvář a osud světa.

sri chinmoy 1.jpgPokud jednotlivý hledající cítí, že světová společnost je něco, co je mimo něj, potom jí nedokáže nabídnout svou aspiraci. Pokud ale cítí, že světová společnost je uvnitř něj, a cítí, že je neoddělitelnou součástí jeho vlastního života, potom jeho modlitba a meditace rozhodně pozvednou standard světové společnosti. Nejprve musí cítit svou jednotu se světovou společností a potom musí cítit, že světová společnost není mimo jeho vlastní bytí, ale uvnitř něj. Potom cokoliv udělá pro zvýšení své vlastní aspirace, bude živit celou světovou společnost, a čímkoliv přispěje ke zlepšení světa, bude také pro jeho vlastní úspěch a rozvoj. Bude-li toto cítit, jeho vlastní modlitba a meditace světu znatelně pomůže. Toto je ten nejjednodušší způsob, jak pozvednout standard celé světové společnosti.1


„Filozofie nového tisíciletí bude:
Nedívejte se na chyby v životě druhých,
nedívejte se na chyby ve svém vlastním životě.
Přinuťte se vidět
jen všechny dobré věci, které jste udělali,
všechny dobré věci, které se chystáte udělat,
a všechny dobré věci, které udělali druzí."

 

V příštím tisíciletí
bude cílem filozofie
jen vidět světlo v sobě
a světlo v druhých.
Jedině tehdy dokážete urychlit
příchod světového míru
a světové jednoty."

 

 sri chinmoy 2.jpg 
 

A BRIGHT FUTURE
There is a bright future
For the man of faith.

There is a bright future
For the man of self-control.

There is a bright future
For the man of peace.

But
There is no need for a future
For the man of God.
His present is the complete
Fulfilment of Eternity.2

PAST, PRESENT, FUTURE
My mind
Is busy with my unpardonable past.
My heart
Is busy with my deplorable present.
My soul
Is busy with my profitable future.3


There shall come a time
When this world of ours
Will be flooded with peace.
Who is going to bring about
This radical change?
It will be you,
You and your brothers and sisters.
You and your oneness-heart
Will spread peace
Throughout the length and breadth
Of the world."
4

  • 1. Talk in Queens, New York, film by Mridanga Spencer 2007
  • 2. Sri Chinmoy, The Dance Of Life, Part 13, Agni Press, 1973.
  • 3. Sri Chinmoy, Union-Vision, Agni Press, 1975.
  • 4. Sri Chinmoy, The Life-Illumining Traveller's Companion, p.91, New York: Agni Press 1994