Představitelé OSN uctili památku Sri Chinmoye

New York, 31. října 2007

Přes 700 představitelů a velvyslanců OSN a dalších osobností se shromáždilo v úterý odpoledne v newyorském sídle OSN, aby vzdalo poslední úctu životu a dílu Sri Chinmoye, duchovního učitele a filozofa míru, který zemřel ve věku 76-ti let dne 11. října v New Yorku.

interfaith-leaders-open

Ceremonie, která se konala v jenom z hlavních zasedacích sálů OSN, byla věnována 37 letům Mírových meditací při OSN, které Sri Chinmoy vedl dvakrát týdně od roku 1970. Sri Chinmoy je založil na základě pozvání třetího generálního tajemníka OSN U-Thanta. Představitelé šesti různých náboženských vyznání zahájili setkání minutou ticha.

Jako první z řady velvyslanců a představitelů OSN uctil práci Sri Chinmoye velvyslanec Anwarul Chowdhury, dlouholetý vysoký představitel OSN, „Ve Sri Chinmoyovi svět ztratil velkého muže míru. Prezident Nelson Mandela napsal ve své kondolenci, já cituji, „Dnes je svět chudším místem, neboť vzpomínám na jeho život služby lidstvu ve jménu světového míru.“ Dojemná poselství ze všech částí světa tak upřímně odrážejí tuto ztrátu. Sri Chinmoy je člověk největší duchovní výšky a mezinárodně uznávaný jako celosvětový velvyslanec míru. Univerzální podstata jeho filozofie oslovila a povzbudila lidi různého původu, víry a národnosti, aby společně pracovali pro mír. Je nejlepším příkladem člověka, který měl opravdovou vizi míru, a který neúnavně a nesobecky inspiroval mír po celém světě.“

Vijay Nambiar, vedoucí kanceláře generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona, poznamenal: „Jsem si jistý, že hovořím jménem generálního tajemníka, když vyjádřím svou hlubokou úctu a vděčnost Sri Chinmoyovi za jeho příspěvek k budování vnitřního míru v Organizaci spojených národů i ve světě jako takovém.“

Lord Malloch Brown, nedávný zástupce generálního tajemníka OSN, napsal: „Sri Chinmoye znalo tolik lidí v OSN. V OSN jsme cítili jeho lásku, kterou pro nás měl. Ani v těžkých chvílích nikdy neztratil víru v OSN a v ty, kteří tam pracovali. Přinesl povzbuzení a podporu mnohým jednotlivcům v naší organizaci, ale také svůj hlas a modlitbu za ty, kteří jí vedli. Jako člověk duchovního života rozuměl roli OSN v materiálním světě, pokud ten má kdy najít právo a harmonii.“

Velvyslanci a představitelé OSN se během uplynulých let účastnili různých programů, které Sri Chinmoy organizoval, včetně World Harmony Run – Světového běhu harmonie, který tradičně startuje před newyorským sídlem OSN a nese hořící pochodeň přes 80 zemí světa. V České republice probíhá World Harmony Run každoročně od roku 1991 za účasti škol, sportovních oddílů, radnic i náhodných kolemjdoucích. Čeští běžci již několik let koordinují i evropskou trasu spojující všech 48 evropských zemí.

Představitelé OSN se také podíleli na koordinaci zásilek léků, lékařských přístrojů a školních potřeb v hodnotě miliónů dolarů, které do zemí Asie a Afriky zaslala humanitární organizace Sri Chinmoye - The Oneness-Heart-Tears and Smiles (Slzy a úsměvy srdce jednoty).

Mezi mnoha dalšími osobnosti zaslali své kondolence také bývalí prezidenti Michail Gorbačov a Bill Clinton. Prezident Michail Gorbačov napsal: „Je to ztráta pro celý svět. Během mnoha let své nesobecké práce pro mír získal Sri Chinmoy uznání a lásku z nejvzdálenějších koutů naší planety… V našich srdcích navždy zůstane člověkem, který zasvětil celý svůj život míru.“ Prezident Bill Clinton napsal: „Během mnoha let, které žil, Sri Chinmoy obohatil životy bezpočtu druhých a sloužil jako příklad štědrosti a sebekontroly pro ty, se kterými se setkal, přinášejíc atmosféru soucitu, harmonie a jednoty. Sri Chinmoy byl vůdčí osobností, umělcem, atletem a služebníkem lidstva, kterého budeme těžce postrádat. Jeho odkaz dobroty, zdravého uvažování a odhodlání přetrvá pro budoucí léta.“

Sri Chinmoy se narodil 27. srpna 1931 v malé vesnici ve východní Indii. Poté, co ztratil oba rodiče, se s šesti bratry a sestrami odstěhoval do duchovní komunity v jižní Indii, kde strávil dalších 20 let svého života meditacemi, psaním básní a esejí a sportem. V roce 1964 se odstěhoval natrvalo do New Yorku.