Divadelní hra o Buddhovi

buddha_2.jpg(Září 2014) Divadelní soubor z Prahy letos navštívil několik měst s adaptací hry Siddhártha se stává Buddhou. Poučná hra o životě jednoho z největších duchovních mistrů nám dala mnoho inspirace.

Nastal vytoužený den, kdy k nám do Zlína zavítal divadelní soubor z Pražského centra. Já jsem se na tento den moc těšila a řeknu vám, že byl úžasný. Kolem půl šesté začali přicházet diváci a stejně jako v Praze přicházeli i rodiče s dětmi. Děti s sebou nesou tak krásnou energii, že jsem se začala na představení ještě více těšit. Ještě než to začalo, tak jsem pěti dětem prodala malá přáníčka s Jharna-Kalou, tak se jim líbila, že si je postupně chodily kupovat. To bylo krásné. Chvilku po šesté už v sále bylo ticho a všichni očekávali divadelní zážitek. Udbhasita nás přivítala a představila hru a Gurua a pak už jsme s napětím všichni vzhlíželi směrem k pódiu. Holkám se hra výborně povedla, tolik nás vtáhly do dění, že to byla pro mne veliká radost. Potlesk byl velký a upřímný. Po představení jsme nabídli návštěvníkům ještě výborné občerstvení.
bez_nazvu.jpg(Zuzka)


Ukázka ze hry:

Kdo je vlastník, ten, kdo život zachraňuje, nebo ten, kdo život bere? (akt I, scéna II)

buddha_1.jpg(U soudu.)

Soudce: Princi, proč si ponecháváš ptáka, který patří někomu jinému? Je pravda, že máš soucit a k tomu ptáku cítíš lásku. Cítíš lásku ke všemu. Ale spravedlnost říká, že ten pták patří Devadattovi. To on ptáka sestřelil. Patří jemu.

Siddhártha: Ó ctihodný soudce, nevím nic o spravedlnosti, ale mé srdce mi říká, že ten, kdo život zachraňuje, je vlastník. Ne ten, kdo život bere. Mé srdce pro toho ptáka krvácelo, a proto jsem ho zachránil. Jsem připraven za toho ptáka dát svůj život.

Devadatta: Siddhártho, ty ale umíš mluvit. Moc dobře víš, že tě nikdo namísto toho ptáka nezabije. Nepředváděj svůj falešný soucit.

SOUDCE: Devadatto, soudcem jsem tu já. Dovol, abych ho vyslechl.

Siddhártha: Ó pane, cítím, že tento pták patří mně, protože jsem mu zachránil život. Devadatta ho téměř zabil. Prosím řekněte mi, kdo je důležitější. Ten, kdo život zachraňuje, nebo ten, kdo život ničí?

buddha_3.jpgSoudce: Souhlasím s tebou, princi. Ten, kdo život zachraňuje, je nekonečně důležitější než ten, kdo život bere. Zachránil jsi život toho ptáka. Proto jsi to ty, kdo má na něj nárok. Pták je tvůj. Ten, kdo zachraňuje život nebo dává nový život, je skutečný vlastník. A ne ten, kdo život bere nebo ho ničí. Dnes jsi pro ptáka nabídl svůj život. Jasně vidím, že přijde den, kdy nabídneš svůj život celému lidstvu. Tvé srdce bude plakat pro záchranu krvácejícího srdce lidstva. Tvé srdce bude plakat pro osvícení neosvícené mysli lidstva. Tvá duše bude plakat pro pozvednutí vědomí lidstva.

Devadatta: Siddhártho, dnes zvítězila tvá síla lásky. Ale přijde den, kdy tě porazím svou sílou zničení. Uvidíš, jak síla porazí lásku.

Siddhártha: Devadatto, mýlíš se. Láska vždy vítězí, protože Láska je Všemocnou Silou.