Miss Mumie pod Špilberkem

Červenec 2009

    Poslední sobotu měsíce července se konal zvláštní program pořádaný Meditačním centrem Sri Chinmoye v Brně. Park pod Špilberkem hostil něco kolem čtyřech desítek domácích i dovezených účastníků. Soutěžilo se v týmech a disciplinách náročných především na břišní svalstvo. Ve chvílích, kdy se některé soutěžní hry dostávaly do plného proudu, se kolemjdoucí z počátku s úžasem a později se smíchem přidali k obecenstvu. Asi nejvíce veselí  přinesla všem moderní balzamovací technika, po které se vyhlašovala „Nejlepší Mumie pod Špilberkem“ zvláštností bylo, že vyhrály všechny týmy včetně těch co jen pomáhali.

 

    Další disciplina využívala velmi strmého kopce, který je pro tento podšpilbekský park typický, a to skákání žabáků a běhu celých týmů se svázanýma nohama všech členů. Také lovení jablka v lavoru s vodou přineslo všem příjemné osvěžení. Soutěžím předcházela meditace v místním Meditačním Centru a zpěvem mantrických písní zvaných „bhajans“. Nechyběla ani velká objednávka v místní pizzerii. Pro všechny účastníky to byla zcela jistě náročná, ale také velmi nevšední sobota.