Indonéské děti mají české kamarády

 Březen 2006
Po ničivých vlnách tsunami v Indonésii počátkem roku 2005 se humanitární organizace The Oneness-Heart Tears and Smiles také zaměřila na děti z nejvíce postižených oblastí Aceh, které ztratily během katastrofy své rodiče. Z 8000 dětských kreseb a dárků, které rozdala těmto dětem ve spolupráci s organizací ADRA v březnu 2006, jich 1500 bylo od českých a slovenských školáků. Do projektu se u nás přihlásilo přes třicet základních škol. Všechny školy následně obdržely fotografie z předávání kreseb indonéským dětem. Několik set nejlepších kreseb bylo vystaveno v hlavním městě Jakartě. Výstavu slavnostně otevřel ministr komunikací, pověřený obnovou regionů zničených tsunami. O výstavě a celém projektu informovaly hlavní indonéské noviny. 


                      

 

O projektu Kids to Kids (Děti dětem)

      Program Kids to Kids umožňuje dětem z celého světa povzbudit a podpořit své vrstevníky žijící v  oblastech postižených chudobou nebo přírodní katastrofou. Děti obvykle připraví dárkové balíčky obsahující školní potřeby, hračku s fotografií dítěte, jménem a krátkým pozdravem nebo nakreslí veselý obrázek. Na rozdíl od materiální humanitární pomoci se program Kids to Kids odehrává především v srdcích a myslích dětí. Obdarované děti zjišťují, že mohou mít kamarády i v jiných zemích, kteří na ně v čase tísně myslí a mají je rádi. Naopak děti, které dárky vytvořily, si uvědomují svou schopnost něco ve světě změnit k lepšímu. Z těchto dětí vyrůstají lidé s širším pohledem, pochopením a globálním uvažováním.