Tajemství staroindického lékařství

Květen 2011

01.JPG       Za jeden z nejstarších léčitelských systémů je bezesporu považována ájurvéda. Je známá již 5000 let. V doslovném překladu to znamená „moudrost o životě“ a přináší docela nezvyklý přístup ke zdraví člověka. Ájurvéda se zabývá udržováním rovnováhy tří základních energetických charakteristik, které jsou zastoupeny v každém z nás. Tyto charakteristiky jsou: Váta – která odpovídá přírodním silám éteru a vzduchu, Pitta – oheň a voda, Kapha – země a voda.
        Cílem ájurvédy je vyrovnání všech těchto tří životních energií a udržování jejich dokonalé rovnováhy. Tím lze výborně předcházet mnohým onemocněním a problémům. Nám známá klasická západní medicína se zabývá více problémy, které se u pacientů již projeví, a tím se mnohdy léčí už jen následek poruchy našeho velmi složitého systému, ne její příčina.
        Léčitelka, která v květnu navštívila Českou republiku, pochází z tradiční ájurvédské rodiny na Srí Lance. Své vzdělání si doplnila dvěma akademickými tituly z chemie a biochemie. Kumudini Shoba žije v současně době v Seattlu a kromě školení a přednášek po Americe, Evropě, Asii a Austrálii se věnuje i meditaci pod vedením Sri Chinmoye.

02.JPGJak dlouho se již věnujete této tradiční indické medicímě?
Ájurvédu jsem začala studovat již v dětství na Srí Lance, ale teprve když jsem se dostala do kontaktu se západním světem, jsem si plně uvědomila důležitost těchto znalostí. Do západního světa jsem přijela jako vědec a záhy jsem zjistila, že abych byla šťastná a naplněná, musím se vrátit zpět ke svým kořenům, k ájurvédě.

Co pro vás znamená ájurvéda?
Je to něco, co mi dává radost a vyrovnaný život. Když praktikujete tuto „moudrost života“, vy sami žijete zdravěji, jíte zdravěji a rozumíte lépe věcem ve svém životě.

03.JPGJaký je vlastně vztah mezi ájurvédou a jógou?
Význam slova ájurvéda znamená životní moudrost, jóga naopak znamená jednotu s naším nejvyšším duchovním bytím. Spojitost mezi těmito učeními můžeme nalézt v učení véd, obě tedy pramení ze stejného zdroje a jsou proto velmi propojené. Dokonce i když v současné době v západním světě mnoho lidí provozuje jógu odděleně od ájurvédy, znalost o našem fyzickém přichází ze stejného vědění.

Jaký je význam slov Váta, Pitta a Kapha?
Ve skutečnosti to jsou znázorněné tři přírodní síly, které vládnou v přírodě. Tvoří společně přírodní zákony. Váta znamená dynamický pohyb, který se nejlépe promítá například v síle větru. Pitta znamená sílu přeměny a v přírodě se vztahuje ke slunci, tedy ke sluneční energii. Kapha je naopak udržovací sílou, v přírodě je přítomná ve vodě. Dohromady tyto tři síly tvoří
trojici, která má vliv na veškerý život. Neustálý pohyb, přeměna a udržování.

Jak se tyto síly promítají do našeho fyzického těla?
Všechny tyto síly jsou spojené s každým jedincem zcela unikátním způsobem. Proto je každý člověk v něčem dobrý a v něčem má své nedostatky. Takže už když se narodíme, máme speciální spojení s každou z těchto přírodních sil. Tím je vlastně vytvořena jedinečná osobnost každého člověka.

04.JPGMyslíte, že ájurvéda může dát něco lidem na Západě?
Pokud budete vědět trochu více o ájurvédě, dozvíte se více o svém těle, změníte svůj život a stravovací návyky. Není to jen přísné následování jídelníčku, na to je příroda příliš rozmanitá. Používají se také bylinné směsi a většina bylin má výživný charakter, čímž doplní naši stravu, která je díky našemu příliš rychlému životnímu stylu nevyhovující. Jednoduše se pokuste poznat sami sebe.

Semináře  pro veřejnost i osobní konzultace:
Úterý 26.4. 18:30 – 20:30 ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati, Mostní,
Čtvrtek 28.4. 19:00 – 21:00 v Brně, Křišťálový sál, Stará radnice, Radnická 10
Přednášky na Horské chatě Anatrik - 22.-24.4. 2011

Informace na www.siddha-ajurveda.cz