Vychází kniha Cesta Hrdiny

Listopad 2009

    Současná společnost vyznává mnoho druhů hrdinství. Hrdinou může být člověk, který prošel strastmi války, a nebo se postavil nespravedlnosti. Může se jím ovšem stát i každý z nás -  každý, kdo se snaží přeměnit a překonat své nedostatky a nedokonalosti.
    V knize se dozvíte, že vítězství může být dvojího charakteru:  „Každý potřebuje vítězství. Existují dva typy vítězství. Jedno je prchavé, pomíjivé, jako bábovka z písku. Druhé je věčné, trvalé. Jestliže vítězíme násilím, takové vítězství nevydrží. Jestliže je však naše vítězství výsledkem jednoty duše s Nejvyšším a výsledkem blaženosti naší duše, takové vítězství vydrží nadobro.“

    Nová kniha Sri Chinmoye dostala název Cesta Hrdiny. V kompilaci vybrané z knih Sri Chinmoye se můžete dozvědět o tom, jak překonat strach, nejistotu, pochybnost, či pohodlnost. Kniha hovoří o zbraních, kterými může duchovní hledající disponovat na své „Cestě Hrdiny“ a je jednoduchým a vyčerpávajícím průvodcem k překonávání překážek v našem vnitřním i vnějším životě.

    Důležitým nástrojem pro náš vnitřní rozvoj může být i jedna z duchovních kvalit - upřímnost: „Duchovní hledající může být upřímný ke svým přátelům, příbuzným, sousedům a k celému světu, ale nemusí být upřímný sám k sobě. Být upřímní k druhým je mnohem snazší než být upřímní sami k sobě. Ve svém každodenním životě ve vnějším světě aspirant téměř vždy mluví pravdu, bohužel ale neustále lže sám sobě. Horlivě si slíbil, že nebude pochybovat sám o sobě, nebude se ničeho bát, nebude obětí nečistoty a úzkosti. Každý den skládá vnitřní slib své duši, Bohu, že bude božský, bude vybraným nástrojem Boha, bude poslouchat jen příkazy své vnitřní bytosti. Ale ve chvíli, kdy vyjde ze svého pokoje a vstoupí do širého světa, jsou během jediného dne všechny jeho sliby porušeny. Své vnější sliby velice často dodrží, avšak svůj vnitřní slib sám sobě dodržet nedokáže. Nicméně tento slib musí být splněn v první řadě.“

    Neoddělitelnost vnitřního a vnějšího života je této knize popsaná zajímavým způsobem: „Má-li duchovní Mistr ášram a my se do něj odebereme meditovat, je to úžasné. Pokud se ale všichni hledající zřeknou světa a odejdou do kláštera či do ústraní, aby tam meditovali, potom kdo přemění tvář světa? V moderním světě musíme hrát roli hrdinů, božských hrdinů. Jestliže někdo říká, že se zřekne světa, aby realizoval Boha, rád bych řekl, že se mýlí. Tím, že každého opustíme, koho přijímáme? Boha? Ne! Bůh je v každé lidské duši. Dnes se zřekneme světa a zítra zjistíme, že Bůh, kterého hledáme, není nikde jinde. Bůh je ve světě samotném."

Další knihy Sri Chinmoye
Vyšla 50. část z hlavního básnického projektu
Poezie Sri Chinmoye
Básně Sri Chinmoye na ShortPoems.org