Divadelní hra Syn

Syn1

Divadelní hra o Ježíši Kristovi v Praze a v Brně
napsal Sri Chinmoy

 
Syn 2

Kulturní středisko Karlínské Spektrum – DDM hl.m.Prahy, zažilo v pátek 29.února 2008 českou premiéru divadelní hry „SYN“ napsané Sri Chinmoyem. Tato hra je nezvyklým duchovním náhledem na život Ježíše Krista. Příjemné zpracování nese diváka tam, kam tento příběh patří - do světa duchovnosti, jako naprosto přirozené součásti života. Amatérský divadelní soubor vystupující v této hře je součástí pražského Sri Chinmoy Centra. Hře bude předcházet koncert písní věnovaných křesťanské tematice v podání dívčího pěveckého sboru. Vstup na všechna představení jsou vždy zdarma.

"…v této krásné hře můžeme zakusit Kristovu lásku a soucit, jeho odpuštění a především jeho odevzdání se. „Buď nástrojem“ je hlavním poselstvím hry, které nachází ozvěnu v Kristovu „Staň se Vůle Tvá.“ A my spatříme Kristovýma očima, z výšky jeho vědomí, ohromující pravdu, že všechny postavy hrají jen své nevyhnutelné role ve velkém, věčně se odvíjejícím dramatu." Alan Spence, spisovatel, Univerzita v Edinbourghu

dyn 3