Sri Chinmoy o meditaci

Meditace nám říká jediné: Bůh je.

Meditace nám odhaluje jedinou pravdu: naše je vize Boha.

Sri Chinmoy píše

Promluvy a texty o meditaci v této části jsou všechny vyňaty z knihy Meditace: Lidská dokonalost v Božím uspokojení, sbírky stovek spontánních promluv a odpovědí na otázky, které Sri Chinmoy zodpověděl. Tato část je také zpestřena některými jeho básněmi a aforismy.

Při výběru a uspořádání těchto materiálů jsme se pokusili pokrýt základní otázky všech, kdo se vydali na cestu meditace.Při užití této části je dobré mít na paměti, že stejná otázka může být zodpovězena mnoha různými způsoby, podle toho, kdo se ptal a jaké byly konkrétní okolnosti. Přestože jsme se pokoušeli vybrat ty nejobecnější odpovědi, každá z nich nemusí být použitelná ve vašem konkrétním případě. Jste-li na pochybách, nejlepším rádcem je vaše vlastní srdce. Tento úvod k meditaci je určen k tomu, aby vás vedl a inspiroval a ne pro určování pravidel. Doufáme, že vám poslouží jako hodnotný průvodce ve vašem   duchovním hledání.

Meditace - jazyk Boha

Meditace: Jazyk Boha

Pouze prostřednictvím meditace můžeme získat trvalý mír, božský mír. Když ráno meditujeme z plné duše a dosáhneme míru na jedinou minutu, pak tato jediná minuta míru prostoupí celý náš den.

Tichá mysl

Tichá mysl

Mysl má svou vlastní sílu a přímo teď je tato síla silnější než vaše současná dychtivost a odhodlání pro meditaci. Jestliže však dokážete získat pomoc ze svého srdce, budete postupně schopni ovládnout svou mysl.

Vnímavost

Vnímavost: Otevření se světlu

Vnímavost je proud kosmické energie a kosmického světla. Vnímavost je schopnost vstřebat a udržet božské dary, které do vás během vaší meditace Nejvyšší vlévá.

Hudba a meditace

Hudba a meditace: Zvuk a ticho

Meditace a hudba nemohou být odděleny. Když pláčeme z nejvnitřnějších skrýší našeho srdce pro mír, světlo a blaženost, je to nejlepší druh meditace.

Zvládnutí základů

Zvládnutí základů

Meditace je božský dar. Meditace zjednodušuje náš vnější život a energizuje náš vnitřní život. Meditace nám dává přirozený a spontánní život, život, jenž se stává tak přirozeným a spontánním, že nemůžeme dýchat, aniž bychom si nebyli vědomi své vlastní božskosti.

Medituji dobře?

Medituji dobře?

Hledající se často ptají, jak mohou říci, zda meditují správně, či zda jen neklamou sami sebe či nemají mentální halucinace. Pozná se to velice snadno. Pokud meditujete správně, získáte spontánní vnitřní radost.

 Domov míru

Tvé duchovní srdce: Domov míru

Je lepší meditovat v srdci než v mysli. Mysl je jako Times Square o Silvestru; srdce je jako opuštěná jeskyně v Himalájích.

Tři kroky k sebenaplnění

Koncentrace, meditace a kontemplace:Tři kroky k sebenaplnění

Aspirant má dva pravé učitele: koncentraci a meditaci. Koncentrace je na studenta vždy přísná; meditace je občas přísná. Ale oba dva se vážně zajímají o pokrok svého žáka.

 Modlitba a meditace

Dvě křídla k letu: Modlitba a meditace

Modlím se, medituji. Modlím se. Proč se modlím? Modlím se, protože potřebuji Boha. Medituji. Proč medituji? Medituji, protože Bůh potřebuje mne.

Síla mantry

Síla mantry

Pokud nemůžete vstoupit do své nejhlubší meditace, protože vaše mysl je neklidná, je to příležitost k využití mantry. Mantra reprezentuje určitý aspekt Boha a každá mantra má zvláštní význam a vnitřní sílu.

Udržení si své radosti

Udržení si své radosti

Jakmile skončíte meditaci, musíte vstřebat výsledek své meditace do svého vnitřního systému. Jen tehdy se stane pevným, naprosto stálým prožitkem, který je neoddělitelně jedním s vaším bytím.

soukromý vyychovatel

Guru: Tvůj soukromý vychovatel

Guru je sanskrtské slovo, jenž znamená "ten, kdo osvětluje". Ten, kdo nabízí osvícení, je nazýván Guruem. Podle své vlastní vnitřní realizace si přeji říci, že je jen jeden Guru a tím je Nejvyšší.

potrava pro duši

Vaše denní meditace: Potrava pro duši

Berete-li vážně duchovní život, musíte meditovat alespoň jednou denně. Jste-li velmi nadšení, můžete meditovat třikrát denně - časně z rána, v poledne nebo během své přestávky na oběd a večer.

reseni_problemu

Meditace: Praktické řešení problémů

Naše vnější schopnost je vždy omezena naší omezenou vnitřní bdělostí. Jsme-li však praktičtí ve vnitřním životě - to jest, řekněme, když se modlíme a meditujeme - získáme neomezenou vnitřní bdělost.

nikdy_se_nevzdavej

Nikdy se nevzdávej!

Úspěšná meditace zcela záleží na našem vnitřním pláči. Když je dítě hladové, skutečně hladové, pláče. Může být v prvním patře a jeho matka ve třetím, ale jakmile zaslechne jeho pláč, okamžitě sejde dolů, aby dítě nakrmila.

meditace_v_cinu

Meditace v činu: Služba druhým

Když meditujeme v tichosti s nejvyšší oddaností, je to jedna podoba meditace. Když se snažíme zasvětit svou práci Bohu anebo světu, je to jiná podoba meditace, kterou můžeme nazývat projevením. V tu chvíli sloužíme božskosti v lidstvu.

meditovani_zaka

Meditování žáka Sri Chinmoye

Každý Mistr má svůj vlastní způsob, jak učí své žáky meditovat. Já žádám své žáky, aby začínali svou meditaci několikerým opakováním slova "Supreme". Nejvyšší je náš věčný Guru.

porozumeni_prozitkum

Porozumění svým vnitřním prožitkům

Každý prožitek je krůčkem k poznání. Každý zážitek posílí vaši sebedůvěru. Každý zážitek povzbuzuje a dodává energii k dalšímu pochodu a přináší nesmírnou blaženost.

clovek_a_buh.jpg

Člověk a Bůh

Člověk a Bůh jsou svojí vzájemnou nejvyšší nezbytností. Člověk potřebuje Boha pro své nejvyšší transcendentální uskutečnění a Bůh potřebuje člověka pro své úplné pozemské projevení.