Modlitba začíná tam, kde končí lidské schopnosti

Zdrcující události prvních červnových dnů nenechaly jistě nikoho v klidu. Síla, s jakou se velká voda přihnala do měst v celé střední Evropě, byla dech beroucí, a to nejen svou rychlostí, ale i silou. Pohled na rozvodněný živel řek nás nutí k zamyšlení, že i přes technologický rozvoj a neustále se rozvíjející schopnosti lidstva jsme jen pírkem ve větru, či v tomto případě výstižněji lístkem unášeným po vodě. I když jako společnost máme velké znalosti, příroda nám ukazuje, že je velice mocná a že má pro nás vždy nějaké to překvapení v rukávu.

S40.jpgPři záplavách 2013 se fotografie Sochy harmonie, zobrazující Sri Chinmoye se sepnutýma rukama tiše stojícího na pražském břehu Vltavy, stala fotografií, která plně vystihovala situaci a bezmoc z obrovské síly deroucí se městem.

 

Velká voda přináší všem nespočetně problémů a utrpení a dovede leccos i odnést, a to nejen střechu nad hlavou, ale i to nejcennější, lidský život. A tak v životě nastávají chvíle, kdy jako lidé nezmůžeme nic. V tu chvíli je zde jediná pomoc, a to prostřednictvím modlitby, která vyvěrá z těch nejupřímnějších hlubin srdce a nese se jako pták do celého vesmíru. Již od pradávna učí duchovní učitelé toto umění, na které tak snadno zapomínáme a které je vždy po ruce. Přestože je nám k dispozici kdykoliv a nic nikoho nestojí, zůstává mnohdy nepovšimnuté. Jedinou podmínkou je mít trochu upřímnosti a naděje.


V knize Sri Chinmoye nazvané Drahokamy štěstí může čtenář najít mezi mnoha kapitolami jako Láska, Radost, Štěstí i kapitolu Naděje:

Síla naděje
Naděje je naše vnitřní úsilí. Toto vnitřní úsilí nás inspiruje k tomu, abychom viděli něco nového, cítili něco nového, říkali něco nového, dělali něco nového a nakonec se stali něčím novým.

Naděje je síla. Můžeme si myslet, že naděje je jen představivost, avšak v naději je ukrytá síla. Je mnoho lidí, kteří nedoufají. Buď neumějí doufat, nebo doufat nechtějí. To ale není správný přístup. Naděje není sebeklam. Naděje není mentální halucinace. Naděje je mocná vnitřní skutečnost.

Jen tehdy, máme-li v myšlenkách a činech vždy naději novosti, můžeme překonávat. Proto si musíme naděje a příslibu neustále vážit.

Nepodceňujme sílu naděje.
Jakkoliv pomíjivý je její život,
dává nám nanejvýš přesvědčivou
a naplňující sílu.

Naděje novosti
Každý den k vám musí přijít jako nová naděje, nový slib, nová aspirace, nová energie, nové rozechvění a nová blaženost. Zasvitne zítřek a vy už jste zažili tisíce dnů. Pokud si myslíte, že zítřek bude jen dalším dnem podobným všem ostatním, které už jste viděli, neuděláte žádný pokrok. Musíte cítit, že zítřek bude něco naprosto nového, co ve svém životě vytvoříte.


Na včerejší neúspěchy
musíme zapomenout.
Musíme si uchovávat
zítřejší novou naději
a nové naplnění.

Naděje je laskavá.
Proto se přátelím s nadějí.
Naděje je rychlá.
Proto běžím s nadějí.
Naděje je statečná.
Proto z naděje získávám
nesmírnou sílu.
Naděje je upřímná.
Proto zvu naději,
aby mě doprovázela
ke Zlatému Břehu.

Pobízející ruka
Když aspirujeme, uvědomíme si, že naděje je ruka, krásná a silná, která nás pobízí k naší vnitřní přeměně. Když neaspirujeme, naděje se nám ukazuje jinak. Máme pocit, že se možná jedná o pouhý přelud; možná je to vše klam.
Žádný člověk zde na zemi, ať už aspiruje, nebo ne, nemůže naději uniknout. Avšak naděje sama o sobě není únik. Naděje nás spojuje s vyšší skutečností, která nás osvěcuje a naplňuje.
Upřímný hledající nechce vidět vzdálenou či dalekou budoucnost. Cítí, že tento svět je Věčné Nyní. Pomocí své přesvědčivé vnitřní naděje chce toto Věčné Nyní spatřit, cítit a vrůst do něj.


Nejprve přichází naděje,
život následuje.
Nejprve přichází život,
dokonalost následuje.
Nejprve přichází dokonalost,
uspokojení následuje.

Slib duše
V obyčejném světě není naděje často nic víc než stavění vzdušných zámků. V duchovním životě ale vnitřní naděje a vnitřní pláč, kterému říkáme aspirace, patří vždy k sobě. Naše naděje tu hraje roli božského posla. Naděje je jako sen, který je vždy o krok před skutečností. Bůh používá své pobízející Ruce, aby vedl a doprovázel aspiraci hledajícího k předurčenému cíli.


Naděje pomáhá mé pochybnosti.
Naděje opatruje mou víru.
Naděje nese světlo přípravy mého srdce.
Naděje v mém nitru vznáší se nade vším.

Světlo budoucího svítání
Svět má ještě miliony mil daleko k míru. Jen to, že skutečnost nevidíme ihned, však není důvod k tomu, abychom byli odrazeni. Předtím, než se rozední, je tma. Když se podíváme do tmy všude kolem sebe a ztotožníme se s ní, je pro nás téměř nemožné věřit, že zasvitne světlo. Avšak na konci tunelu je světlo. Na konci temnoty je světlo.
Toto světlo, o kterém mluvíme, není naše mentální halucinace či přelud. Toto světlo je naše vnitřní světlo, světlo naší duše hluboko uvnitř nás, které se neustále usilovně snaží vyjít na povrch. Je víc než dychtivé vyjít na povrch, aby nás osvobodilo, osvítilo a zdokonalilo.


Ó ptáci naděje mého srdce,
každý den zahrnujete můj život
svými schopnostmi
vytvářet krásu.

(Z knihy Drahokamy štěstí)

Deník Scotsman o povodních v Praze.
Deník Scotsman o povodních v Praze.

Jakou silou dovede příroda změnit životy lidí během povodní v Praze psala většina novin po celém světě. Fotografii modlící se sochy duchovního učitele Sri Chinmoye se tak stala ukázkou vztahu člověka a jeho vztahu k nezměrné síly Matky prírody.

Fotografie z informačního servisu Města Prahy.
Fotografie z Informačního servisu města Prahy.

Drahokamy štěstí Sri ChinmoyAudioverze knihy Drahokamy Štěstí (The Jewels of Happiness), která zaujala čtenáře i u nás, se dočkala slavnostního křtu v hlavní budově OSN za přítomnosti řady osobností kulturního, duchovního i politického života. Nahrávka složená ze šesti CD obsahuje hlasy 15 osobností – například laureáta Nobelovy ceny míru arcibiskupa Desmonda Tutu, vyslance Davidsona Hepburna, olympionika Carla Lewise nebo zpěvačky Roberty Flack. Každá z těchto osobností vložila svůj hlas a osobitý šarm do jedné kapitoly zaměřující se na určitou pozitivní vlastnost. Křest se uskutečnil 19.března 2013 v předvečer (prvního) Světového dne štěstí vyhlášeného letos Organizací spojených národů. V České republice vyšla kniha v tištěné podobě v roce 2011.
 

Název článku „Modlitba začíná tam, kde končí lidské schopnosti“ je převzat z textu americké pěvkyně Marian Anderson „Prayer begins where human capacity ends“, kterou v roce 1991 Sri Chinmoy zhudebnil a nazpívala na svém albu New Dawn skupina Akasha ze Švédska.

Výstava zvedacích strojů Sri Chinmoye
Odhalení sochy v Londýně
Koncert v Kongresovém centru
Návrat hudby Sri Chinmoye do Prahy
Sri Chinmoy v České republice
Humanitární služba OHTS
Odhalení sochy Harmonie v Praze 
Pražský koncert Sri Chinmoye