Humanitární pomoc

The Oneness-Heart-Tears and Smiles

OHTS logo.jpgHumanitární službu The Oneness-Heart-Tears and Smiles (Slzy a úsměvy srdce jednoty) založil Sri Chinmoy v roce 1990 jako sdružení dobrovolníků z 27 zemí, kteří věnují svůj volný čas organizování humanitární pomoci pro lidi v nouzi po celém světě.

OHTS-1

Členové Sri Chinmoy Center organizují zásilky léků, zdravotnického materiálu, potravin, ošacení a dalších potřebných věcí do zemí postižených živelnými katastrofami, chudobou nebo epidemiemi.

O naše služby požádaly v průběhu let různé osobnosti, včetně Michaila Gorbačova pro podporu rozvoje dětské hematologie v Rusku, Matky Terezy pro pomoc chudým obyvatelům Indie, Prof. Gambariho, zástupce generálního tajemníka OSN pro Afriku, pro válkou zdevastovanou Angolu a Libérii, Nelsona Mandely a arcibiskupa Desmonda Tutu pro podporu chudých dětí v Jihoafrické republice, a dalších.

O projektu Kids to Kids

OHTS-clowns

Jedním z prioritních programů naší organizace je projekt Kids to Kids (Děti dětem) spojujícím děti z rozvinutých a rozvojových zemí. Program Kids to Kids umožňuje dětem kolem celého světa podpořit a povzbudit své vrstevníky v chudých nebo živelnou katastrofou postižených oblastech.

Děti obvykle vytvoří dárkové balíčky obsahující školní potřeby, hračky a kartičku s fotografií dítěte, jménem a krátkým pozdravem nebo nakreslí obrázek opět s přiloženou fotografií a pozdravem.

Význam programu Kids to Kids je především v srdcích a myslích dětí. Obdarované děti vidí, že mají kamarády v jiných zemích, kteří na ně v čase tísně myslí a mají je rádi. Děti, které dárky vytvořily, poznají, že mohou ve světě něco pozitivního změnit. Z těchto dětí vyrůstají lidé s rozhledem, pochopením a globálním uvažováním.

Stručný přehled aktivit v České republice

Humanitární služba je jednou z hlavních aktivit Sri Chinmoy center v České republice. Veškeré finanční prostředky získáváme pouze dobrovolnými příspěvky a projekty uskutečňujeme ve svém volném čase.

V roce 2005 se česká pobočka významně podílela na projektech zaměřených na zmírnění následků katastrofy způsobené vlnami tsunami na Srí Lance a Indonésii, zemětřesením v Pákistánu, vypravila kontejner humanitárního materiálu do afrického ostrovního státu Sao Tome & Principe, zaslala potřebné onkologické léky a vitamíny do Ázerbájdžánu, potřebný zdravotnický materiál do Angoly a dětskou výživu do Jihoafrické republiky. Dětem z indonéské provincie Aceh, které ztratily rodiče při katastrofě tsunami, jsme rozdali přes 8000 kreseb od dětí z různých zemí světa, včetně 1500 obrázků od českých školáků.

OHTS-kont

V roce 2006 jsme svou činnost zaměřili především na projekty pro děti v rámci celosvětového programu Kids to Kids (Děti dětem). Dárkové balíčky, hračky a kresby od dětí z České republiky a dalších evropských zemí jsme dopravili dětem z dětských domovů v Ázerbajdžánu a dětem z chudých horských oblastí severního Pákistánu. Podobný projekt jsme zorganizovali i pro děti z libereckého Jedličkova ústavu. Do dětských center Philani v Jihoafrické republice jsme zaslali dětskou výživu a hračky. V České republice jsme přispěli v době povodní čerpací technikou v oblasti Mělnicka a uspořádali jsme několik sbírek ošacení a hygienických potřeb pro lidi bez domova, které jsme předali řádu Misionářek lásky, který založila Matka Tereza.

V roce 2007 jsme rozdali dárkové balíčky dětem z dětských domovů v Bulharsku a Rumunsku, které pro ně připravily děti ze sedmi evropských zemí. Dalších 800 dárkových balíčků z českých škol jsme poslali dětem do Keni. Potřebný zdravotní a technický materiál jsme také věnovali na projekt pomoci záplavami postiženému Bangladéši.

V roce 2008 - 2009 jsme zaslali kontejner školních potřeb do obce San Jacinto v Nikaragui a spolupracovali na vybavení rychle sestavitelné nemocnice v Gruzii sloužící pro uprchlický tábor po rusko-gruzínské válce.

V roce 2010 jsme spolupracovali na zaslání a vybavení rychle smontovatelné nemocnice na zemětřesením poničené Haiti. V říjnu byla nemocnice dostavěna a zahájila částečný provoz. Nemocniční komplex tří budov stojí u města Jacmel a slouží oblasti s 40.000 obyvateli. V polovině srpna zasáhly severní Čechy ničivé povodně. Do postižených obcí jsme zasílali nebo přímo rozváželi jídlo a potřebné pracovní a úklidové prostředky jako rukavice, holínky, montérky, a pod. V říjnu jsme zorganizovali zaslání dárkových balíčků, které připravily české děti pro nemocné děti z onkologické kliniky v Tbilisi v Baku.

novinky.jpg

Novinky

Novinky o projektech a činnosti české pobočky humanitární organizace The Oneness-Heart-Tears and Smiles.

 

Stránky The Oneness-Heart-Tears and Smiles

Stránky The Oneness-Heart-Tears and Smiles

Přehled našich humanitárních projektů, galerii fotografií a mnoho dalších zajímavých informací najdete na oficiálních stránkách zde...