Osud versus svobodná vůle

Osud je výsledkem minulosti. Svobodná vůle je výsledkem přítomnosti. Když se díváme zpátky, cítíme rány osudu. Když se díváme vpřed, vidíme tanec zlaté a energizující svobodné vůle.

 
 

Fyzické vědomí nebo vědomí těla je omezené. Když žijeme v těle, zažíváme osud. Duše je vždy svobodná. Když žijeme v duši, zažíváme svobodnou vůli. Záleží na nás, zda žijeme ve vědomí těla nebo ve vědomí duše.

V okamžiku, kdy duše vstoupí do těla a my spatříme světlo dne, nevědomost se nás snaží zahalit a osud začíná svou hru. Ale světlo není svázáno osudem. Světlo je ztělesněním svobodné vůle. Za svůj politováníhodný osud proklínáme své předky, své přátele, své sousedy, sami sebe a nakonec Boha. Ale proklínáním druhých, proklínáním sebe sama, nemůžeme své problémy vyřešit. Naše problémy můžeme vyřešit jen pokud víme, jak žít životem aspirace. Máme velkou příležitost užívat naši svobodnou vůli. Jsme to my, kdo musí využít této příležitosti, abychom byli plně, naprosto a zcela svobodní. Velice často mi hledající říkají: "Ach, mám velice neuspokojivou minulost." Říkám jim: "Proč se staráte o minulost? Minulost je prach. Ale když aspirujete, nikdo vám nemůže uloupit vaši přítomnost; nikdo vám nemůže uloupit vaši budoucnost. Vaše budoucnost může být snadno zlatá."

 

Naše svobodná vůle je dítětem nekonečné Vůle Boha a zároveň je nedílnou součástí nekonečné Vůle Boha. Musíme jí jen dovolit, aby prorazila skrze zeď nevědomosti a učinila nás jedním s Kosmickou Vůlí. Osud je brána, která nás vede k neúspěchu minulosti. Svobodná vůle je naše přijetí budoucnosti, která nás chce měnit, utvářet a osvobodit od strachu, pochybnosti, nevědomosti a smrti.

 
Neodevzdávej svou vůli
svému politováníhodnému osudu!
Odevzdej svou vůli
všemilujícímu, všeochraňujícímu,
všeosvěcujícímu
a všenaplňujícímu Srdci Boha.