Meditace na každý den

leden

Leden

Noc žádosti je láska k síle, světlo aspirace je síla lásky. Láska k síle chce zničit a pozřít celý svět. Síla lásky chce nasytit celý svět a učinit jej nesmrtelným. Láska k síle je sebeláska; síla lásky je božská láska.

unor.jpg

Únor

Pokora je tou nejněžnější, nejměkčí, nejmírnější a zároveň nejplodnější půdou v nás. Podívejte se na Matku Zemi. Může být někdo nebo něco tak pokorné, jako Matka Země? Matka Země nás nese, přijímá od nás všechny útoky, vede nás.

brezen.jpg

Březen

Myslíte si možná, že láska není dostatečně silná zbraň, zatímco nenávist je jako ostrý nůž. Ne. Síla lásky je nekonečně silnější než síla nenávisti, neboť když někoho milujete, tehdy musí do popředí vyjít jeho božské kvality.

Duben

Jak může člověk skutečně nalézt vnitřní mír? Nic od druhých na fyzické úrovni neočekávejte. Prostě dávejte a dávejte a dávejte, tak jako matka, která svému dítěti dává vše, protože ví, že její dítě jí nemůže dát nic na oplátku.

kveten.jpg

Květen

Nebudeme-li vdechovat životní energii, nemůžeme žít. Podobně, bez míru nežijeme a nemůžeme žít jako skutečné lidské bytosti.

mesic_cerven.jpg

Červen

Sebezapření nemůže vyřešit žádný problém. Sebeprosazování nemůže vyřešit žádný problém. Je to projevení Boha skrze bytí samo o sobě, které může vyřešit všechny problémy současnosti i budoucnosti.

mesic_cervenec.jpg

Červenec

Plnou úrodu míru jsem sklidil v den, kdy jsem si uvědomil, že ani velký hlad země, ani dobrá hostina Nebe netouží po mé horlivé přítomnosti.

mesic_srpen1

Srpen

Snažit se udělat něco jedinečného je nepochybně dobré, ale je lepší vědět, zda tato jedinečná věc je to, co Bůh chce, abys dělal.

mesic_zari.jpg

Září

Každý musí sám sebe přijmout takového, jaký je: napůl nevědomost a napůl poznání. Dokud sami sebe zcela nepřijmeme, nikdy nemůžeme dosáhnout Cíle. Nejdříve musíme přijmout obojí, temnotu i světlo. Pak musíme dát větší důraz, nekonečně větší důraz, na světlo v nás.

mesic_rijen.jpg

Říjen

Mysl potřebuje nadřízenou sílu, která by ji udržela tichou. Touto nadřízenou silou je síla duše. Musíme vynést na povrch světlo duše, které má neomezenou sílu.

mesic_listopad.jpg

Listopad

Máme-li dobré myšlenky, silou své vůle je můžeme posílit. Síla vůle dokáže snadno zničit naše špatné myšlenky a vymazat v nás špatné síly. Silou vůle můžeme také zvětšit sílu svých dobrých myšlenek a zvětšit své dobré kvality.

mesic_prosinec.jpg

Prosinec

V tomto světě je nouze o mír. Tento mír přichází pouze z nitra, a my ho můžeme vynést do popředí jen pomocí meditace. Dokážeme-li každý den deset minut oduševněle meditovat, mír naplní celou naši bytost energií.