Člověk a Bůh

Bůh má živoucí Dech,
a jméno tohoto Dechu je člověk.
Člověk má živoucí Cíl,
a jméno tohoto Cíle je Bůh.
 

Člověk a Bůh jsou svojí vzájemnou nejvyšší nezbytností. Člověk potřebuje Boha pro své nejvyšší transcendentální uskutečnění a Bůh potřebuje člověka pro své úplné pozemské projevení. Člověk potřebuje Boha, aby uskutečnil svou nejvyšší pravdu, svou nejvyšší existenci. Bůh potřebuje člověka, aby se projevil zde na zemi úplně, božsky a svrchovaně. Cítíme, že potřebujeme Boha více než On nás, což není správné. Bůh nás potřebuje stejně, ne-li více. Proč? On zná naše schopnosti a možnosti nekonečně lépe než my. My se považujeme za zbytečné, beznadějné, bezmocné, ale v Božím Oku jsme skutečně Jeho božskými nástroji. Chce nás používat nekonečně mnoha způsoby. Toto je Jeho Sen, který chce přeměnit ve Skutečnost. Bůh chce, abychom byli nejenom nekoneční, ale také věční a nesmrtelní. On ví, že máme tuto schopnost, protože nám ji dal. Nyní chce, abychom tuto schopnost využili.