Individuální meditace

 

 

Pokud v běžném životě přichází deset žáků do stejné třídy, učitel jim všem dává stejnou přednášku. Ale v případě duchovního Mistra je to odlišné. Když on medituje na své žáky, vědomí, které dává jednomu, nebude to samé, jaké dává druhému.

 

Když medituji na své žáky, podněcuji a inspiruji každého jedince podle jeho přijetí mne a podle jeho schopnosti přijímat a projevovat světlo, které mu nabízím. Z nekonečného Božího daru mám schopnost vstoupit do vědomí a duše každé osoby, abych viděl, co ten daný člověk potřebuje nejvíce a jak chce projevovat božskost uvnitř sebe. Duše jednoho člověka může chtít realizovat a projevovat pravdu skrze božskou sílu. Někdo jiný může chtít realizovat Boha skrze lásku, oddanost a odevzdanost. A tak nejdříve vidím, co duše chce, a poté mohu té osobě říci vnitřně: "Ty následuj tuto metodu." Nemusím mu to říkat navenek, ale vnitřně řeknu: "Toto je cesta, kterou musíš realizovat a projevit pravdu." Duši pak může trvat den, týden či měsíce, aby přesvědčila celou bytost, jak má meditovat. Mysl tomu nemusí rozumět, ale pro meditaci není mysl vůbec potřebná.

 

Čas od času mohu navenek říci jedinci, jak meditovat. Ale meditace, kterou dávám, je dána přísně důvěrně a je míněna jen pro toho daného jedince. Poví-li to dalším a ti se pokusí užívat stejnou metodu, bude to vážná chyba. Každý člověk musí jít během meditace svou vlastní cestou, protože každý má určitou roli, zvláštní misi na zemi, kterou má naplnit. V božské Hře Boha byla každému přidělena jeho část a aby odehrál tuto část, musí člověk meditovat podle své vlastní vnitřní potřeby.

 

Pokud cítíte, že vnitřně jste ke mně přitahováni, ale neobdrželi jste žádnou individuální meditaci, nebuďte smutní. Nejlepší typ meditace přichází, když vstoupíte do mého vědomí, dívajíce se na mou fotografii, kde jsem ve vysokém meditativním vědomí. Zatímco meditujete na mou fotografii, nesmíte myslet na nic jiného. Jen se pokuste vhodit své vnější i vnitřní bytí s největší aspirací do mého obrazu. Přijde-li k vám myšlenka, ať už je dobrá či špatná, vhoďte ji do mého obrazu. Pokaždé, když myšlenka udeří do vaší mysli, ciťte, že je to útok, a nechte, ať útok nesu já. Nikterak nepovzbuzujte žádnou myšlenku. Tímto způsobem si můžete udržet svou vnitřní nádobu naprosto prázdnou. Vyprázdníte-li sebe a dáte-li mi všechny své myšlenky a nebožské kvality, tehdy vás mohu naplnit mírem, světlem a blažeností.