Otázky a odpovědi

OTÁZKA: Když usednu k meditaci, musím se tak těžce soustředit na udržení klidu své mysli, že se nemohu napojit na své vnitřní já.

ODPOVĚĎ: Možná to nevíte, ale děláte dobrou věc. Když se pokoušíte učinit svou mysl klidnou a tichou, koncentrujete se. Při koncentraci se snažíte kontrolovat své myšlenky a emoce. Koncentrace musí dláždit cestu pro meditaci. Abyste mohl meditovat, musíte mít již do určité míry ukázněný svůj emocionální život a neklidnou mysl. Jste-li úspěšný ve vyhánění všech myšlenek, které ruší vaši mysl, dříve nebo později vaše vnitřní já vyjde na povrch, jako planoucí slunce, rozptylující závoje mraků. Nyní je ještě vnitřní slunce zahaleno mraky: myšlenkami, představami, pochybnostmi, obavami a tak dál. Dokážete-li je vyhnat, spatříte, že vaše vnitřní já, jasné a oslňující, září přímo před vámi.


OTÁZKA: Jak může člověk poznat, jestli provádí koncentraci nebo meditaci?

ODPOVĚĎ: Pokud je to koncentrace, je zde ohromná intenzita; je to jako šíp vstupující do terče. Pokud cítíte intenzivní sílu, která vám dává energii, tehdy je to výsledek vaší koncentrace. Ale v meditaci je zde mír a pocit nesmírnosti všude kolem, obzvláště v mysli. Cítíte-li hluboko uvnitř sebe nesmírné moře míru, světla a blaženosti, je to díky vaší meditaci. Meditace je veškerým mírem, vyrovnaností a rozlehlostí. Intenzita zde je, ale tato intenzita je zaplavena jasností. Při koncentraci zde nemusí být, a často není, nejvyšší jasnost.

A také, koncentrace chce okamžité výsledky. Je připravena udělat cokoliv pro dosažení svého cíle. Meditace cítí, že má nekonečný čas ke svému použití. To neznamená, že meditace opomíjí prchající čas. Ne, ona uznává prchající čas, ale uvnitř míjejícího času spatřuje čas nekonečný. Proto meditace v sobě má nekonečný mír. Nedávejte žádnou přednost ani jedné zkušenosti. Pokud se Nejvyšší chce koncentrovat ve vás a skrze vás, dovolte mu to. A chce-li meditovat ve vás a skrze vás, také mu to dovolte.


OTÁZKA: Jakmile jsme se jednou naučili jak meditovat, nemáme již více cvičit koncentraci?

ODPOVĚĎ: Je všeobecným pravidlem, že hledající, kteří právě vstupují do duchovního života, by měli začít s koncentrací, alespoň po několik měsíců. Jakmile se jednou naučí, jak se soustředit, stává se meditace snadnou. Ale dokonce i tehdy, když jste schopni meditovat, je dobrý nápad soustředit se několik minut předtím, než začnete svou denní meditaci. Když se soustředíte, jste jako běžec, který vyčistí trať od překážek, dříve než se rozběhne. Je-li jednou trať čistá, můžete běžet velmi rychle. V tu chvíli se stáváte jakoby vnitřním expresním vlakem, který staví jen v cílové stanici.


OTÁZKA: Poté, co ukončíme meditaci, jak máme přejít v kontemplaci?

ODPOVĚĎ: Kontemplace přichází po mnoha letech, když je člověk velmi pokročilý v duchovním životě. Kontemplace je nejvyšší příčkou vnitřního žebříku. Velmi, velmi málo aspirantů má tu schopnost provádět dokonce i omezenou kontemplaci a jistě tak nemohou činit ze své vlastní libovůle. Kontemplace musí být zvládnuta před realizací Boha, takže nemůže být opomenuta či zapomenuta. Ale ve vašem případě potřeba kontemplace nepřišla, protože vaše koncentrace a meditace není ještě dokonalá. Je-li vaše koncentrace dokonalá a vaše meditace je dokonalá, v ten okamžik bude muset být vaše kontemplace také dokonalá. Tehdy budete skutečně schopen vstoupit do Nejvyššího.


 
Jak můžeš uspět ve svém vnějším životě, když
nemáš sílu koncentrace? Jak můžeš postoupit ve svém
vnitřním životě, když nemáš mír meditace?
 

                                                                    Sri Chinmoy