Guru přijímá

 

 

Jsem připraven přijmout od svých žáků všechno co mají a všechno čím jsou. Pokud mi chcete dát pouze dobré věci, není to správné. Měli byste mi dát oboje, dobré i špatné. Máte-li strach, pochybnost anebo jakékoliv negativní myšlenky, podívejte se na můj obraz a vhoďte veškerou svou temnotu a nečistotu do mne. Neobávejte se o mne. Já vhodím tyto negativní síly do Univerzálního Vědomí. Budete-li si je však přechovávat, budete jen trpět. Dnes budete mít jednu špatnou myšlenku, zítra budete mít stovky špatných myšlenek a nebude tomu žádného konce. Když tyto záporné myšlenky vstoupí do vaší mysli, musíte vědět, že se ve skutečnosti oslabujete. Je to jako kdyby vám bylo na ramena položeno těžké břímě, proto se přirozeně unavíte a vyčerpáte.

 

Jak do mne můžete vhazovat negativní myšlenky? Řekněme, že jste na někoho žárliví. Jste-li na někoho žárliví, vnitřně si promlouváte s tou osobou a nabízíte jí své žárlivé myšlenky. Ve své mysli tvoříte myšlenky či představy a pak je vědomě nasměrujete k ní. Namísto toho můžete tím samým způsobem vhodit tyto představy do mne. Ve chvíli, kdy ke mně vnitřně promlouváte, musíte vědět, že mi dáváte své myšlenky.

 

Když provádíte svou ranní meditaci a pokud váš spánek nebyl rušen a nenastřádali jste si během noci žádné mentální odpadky, nemusíte mít nic nebožského, co byste mi měli dát. V tu chvíli můžete vstoupit do mne s radostí, láskou, mírem a všemi božskými kvalitami. Děláte- li toto, je to podobné tomu, jak se dítě chová ke svému vlastnímu otci. Dítě přichází ke svému otci s takovou radostí, aby mu dalo penny, kterou právě našlo na ulici. Dítě by mohlo tuto penny použít, aby si koupilo sladkost, namísto toho však cítí potřebu dát ji svému otci. A otec je tak potěšen, že mu dítě dalo celé své vlastnictví, že dá dítěti dolar.

 

Pro mé žáky jsem jejich duchovním otcem. Dáte-li mi něco dobrého či kladného - trochu lásky, trochu radosti, trochu vděčnosti - okamžitě vám dám na oplátku neomezenou lásku, radost a vděčnost. Dám vám nezměrně více, než co jste mi nabídli vy. Ale je-li to cosi špatného, co mi dáváte, vstoupí to do mého vnitřního oceánu a já se o to postarám.