Meditování žáka Sri Chinmoye

 

Každý Mistr má svůj vlastní způsob, jak učí své žáky meditovat. Já žádám své žáky, aby začínali svou meditaci několikerým opakováním slova "Supreme". Nejvyšší je náš věčný Guru. Zpíváte-li Aum z plné duše, také vám to pomůže. V duchovním životě má nejvyšší důležitost vděčnost. Časně z rána, když poprvé začínáte svou meditaci, nadechněte se třikrát pomalu a velmi hluboce a zatímco se nadechujete, nabídněte svou oduševnělou vděčnost Nejvyššímu za to, že vás probudil a dal vám vnitřní pobídku k meditaci. Z miliónu lidí na zemi si On vybral vás pro vstup do duchovního života; proto jste přirozeně vděční.

 

Můžete říci, že nevíte jak meditovat. Ale přeji si říci, že stanete-li se jednou mými žáky, vstoupíte-li jednou do mého duchovního člunu, dále je to problém kormidelníka, aby vás odvezl ke Zlatému Břehu. Poté co jste bezpečně usazeni v člunu, můžete si lehnout, můžete zpívat, můžete tancovat, můžete dělat cokoliv. Ale nejprve musíte vstoupit na mou loď. Příležitostně dávám na vnější úrovni rady žákům, kteří je potřebují. Ale většině nedávám individuální meditace. Místo toho, když přijímám žáka, koncentruji se na jeho anebo její duši a dávám duši vnitřní podobu meditace. Přináším duši do popředí a duše ve skutečnosti medituje v hledajícím a skrze něj. Duše také přesvědčí srdce a mysl, aby dělaly správnou věc, takže nakonec celá bytost - tělo, vitálno, mysl, srdce a duše - bude schopna správně meditovat. Když se soustředím na duši žáka, žák nutně musí obdržet mé vnitřní učení. Ale pokud žák může vědomě vytvářet čisté vibrace a udržet si upřímný přístup, je pro jeho duši snadnější zůstat v popředí a přijímat vše ode mne.