Vybraná cvičení

1. Vnímavé místo.

Jeden způsob, jak získat okamžitou vnímavost, je opakovat slovo "Supreme" v tichosti znovu a znovu, jak rychle je to možné. Nejdříve si vyberte jedno místo ve svém těle - řekněme své třetí oko - a soustřeďte se zde, zatímco opakujete "Supreme" tak rychle, jak je to jen možné. Poté si vyberte jiný bod a udělejte to samé. Je lepší jít odshora dolů než zespoda nahoru. Místo, na které se soustředíte, nemusí být psychické centrum. Může to být jakékoliv místo, které chcete. Můžete-li toto dělat na sedmi různých místech ve svém těle, na určitém místě bezpochyby shledáte sami sebe vnímavými.


meditace sri chinmoy2. Dětský pláč.

Abyste si vytvořili vnímavost, pokud ji nemáte, pokuste se cítit, že jste jen tři roky staří - pouhé dítě. Nemáte matku, nemáte otce, vůbec nikdo vás nemůže ochránit a vy jste sami v lese za velmi tmavé noci. Všude kolem vás je temnota. Smrt tančí přímo před vámi a není zde nikdo, kdo by vám pomohl. Co pak budete dělat? S naprostou upřímností budete z největších hlubin svého srdce plakat k Bohu. Když takovýto vnitřní pláč přichází, Nejvyšší musí otevřít vaše srdce a učinit je vnímavým.


3. Spolehněte se na Boha.

Svou vnímavost můžete zvýšit, pokud cítíte, že bez Nejvyššího jste naprosto bezmocní a že s Nejvyšším jste vším. Tuto myšlenku, tuto pravdu můžete napsat na tabulku svého srdce. Snažte se cítit, že vaše vnitřní bytí i vaše vnější bytí zcela závisí na Nejvyšším. Pokud cítíte, že celé vaše bytí je bezvýznamné a zbytečné, není-li On uvnitř vás, aby vás vedl, tvaroval a utvářel a zároveň naplňoval Sebe ve vás a skrze vás, tehdy se bude vaše vnímavost rozšiřovat. Snažte se cítit, že jste vybraným dítětem Nejvyššího právě proto, že vás On využívá; využíváte-li však sami sebe svým egem a pýchou, jste od Něj vzdáleni tisíce mil. V okamžiku, kdy jste od něj vzdáleni, nejste ničím; ale ve chvíli kdy jste s Ním jedni s celou svou zasvěceností, oddaností a odevzdaností, jste vším. Když se cítíte jedním s Ním, automaticky se vaše vnímavost rozšiřuje.


meditace sri chinmoy4. Vnitřní radost.

Jiný způsob, jak rozšířit svou vnímavost během vaší meditace, je pokusit se vědomě cítit vnitřní radost. Nemůžete-li cítit vnitřní radost okamžitě, tehdy si na pár sekund či minut pokuste představit, že ji máte. Nebude to klam. Vaše představivost zesílí vaši aspiraci a pomůže vám časem vynést do popředí pravou vnitřní radost. Pravou podstatou vnitřní radosti je rozpětí. Když se rozpínáte, vaše vnímavost bude automaticky růst, jako nádoba, která se stále zvětšuje.