Vybraná dechová cvičení

1. Dýchání do srdečního centra.

 Nadechněte se prosím a zadržte dech na pár vteřin a ciťte, že zadržujete dech, který je životní energií, ve svém srdečním centru. Toto vám pomůže rozvíjet vaši vnitřní meditační kapacitu.

meditace  2. Uvědomování si dechu.

 Když usedáte k meditaci, snažte se dýchat tak pomalu a tiše, jak je to jen možné, takže kdyby vám někdo umístil k nosu tenkou nit, vůbec by se nepohnula. A když vydechujete, pokuste se vydechovat dokonce ještě pomaleji, než jste se nadechovali. Jestli je to možné, udělejte krátkou přestávku mezi koncem nádechu a začátkem výdechu. Pokud můžete, zadržte dech na několik vteřin. Ale je-li to obtížné, nedělejte to. Nikdy během meditace nedělejte nic, co by pro vás bylo fyzicky nepohodlné.

  3. Vdechování míru a radosti.

 První věc, na kterou musíte myslet při provádění dechového cvičení, je čistota. Dokážete-li při nádechu ucítit, že dech přichází přímo od Boha, z Čistoty samé, váš dech může být snadno pročištěn. Poté se při každém nádechu snažte cítit, že přinášíte nekonečný mír do svého těla. Opakem míru je nepokoj. Když vydechujete, pokuste se cítit, že se zbavujete neklidu ze svého nitra i neklidu, který vidíte všude kolem sebe. Budete-li dýchat tímto způsobem, shledáte, že vás nepokoj opouští. Když toto několikrát procvičíte, snažte se prosím cítit, že vdechujete sílu z vesmíru, a při výdechu ciťte, jak strach odchází z vašeho těla. Poté, co toto několikrát zopakujete, se pokuste cítit, že vdechujete nekonečnou radost a vydechujete smutek, utrpení a melancholii.

  4. Kosmická energie.

 Ciťte, že nevdechujete vzduch, ale kosmickou energii. Ciťte, jak do vás každým dechem vstupuje ohromná energie, kterou využijete na pročištění svého těla, vitálna, mysli a srdce. Ciťte, že není jediného místa vaší bytosti, které by nebylo zaplněno proudem kosmické energie. Proudí jako řeka uvnitř vás, promývá a očišťuje celou vaši bytost. Poté, když vydechujete, ciťte, že vydechujete všechno smetí zevnitř sebe - všechny své nebožské myšlenky, temné představy a nečisté činy. Cokoliv uvnitř svého systému nazýváte nebožským, cokoliv nechcete vlastnit jako své, pociťte, že vydechujete.

Toto není tradiční jogínská pranayama, která je složitější a systematičtější, ale je to nejefektivnější duchovní způsob dýchání. Budete-li cvičit tuto metodu dýchání, brzy uvidíte výsledky. Zpočátku budete muset užít svou představivost, ale po chvíli uvidíte a ucítíte, že to není představa, ale skutečnost. Vědomě vdechujete energii, která proudí všude kolem vás, očišťujete sebe a vyprazdňujete se od všeho nebožského. Pokud dokážete dýchat tímto způsobem pět minut každý den, budete schopni učinit velmi rychlý pokrok. Ale musí to být prováděno velmi vědomým způsobem, ne mechanicky.


lotos meditace

 5. Celkové dýchání.

 Když dosáhnete pokročilejší úrovně, můžete se pokusit cítit, že váš dech vchází a vychází každou částí vašeho těla - skrze vaše srdce, skrze vaše oči, skrze váš nos a dokonce i skrze všechny póry. Nyní můžete dýchat jen svým nosem nebo ústy, ale přijde čas, kdy budete schopni dýchat skrze každou část vašeho těla. Duchovní Mistři mohou dýchat i tehdy, mají-li nos i ústa zavřeny. Jakmile si zdokonalíte toto duchovní dýchání, všechna vaše nečistota a nevědomost bude nahrazena Božím světlem, mírem a silou.

 6. Dýchání jedna-čtyři-dva.

 Když se nadechujete, opakujte jednou jméno Boha, Krista nebo kohokoli obdivujete. Nebo, jestliže vám váš Mistr dal mantru, můžete opakovat ji. Tento nádech nemusí být dlouhý ani hluboký. Poté zadržte dech a opakujte stejné jméno čtyřikrát. A když vydechujete, opakujte dvakrát jméno nebo mantru, kterou jste si vybrali. Nadechujete se na jednu dobu, zadržíte dech na čtyři doby a vydechujete na dvě doby, vnitřně si opakujíce svaté slovo. Pokud byste jednoduše počítali čísla - jedna, čtyři, dva - nezískali byste žádné vibrace nebo vnitřní pocit. Ale když říkáte jméno Boha, okamžitě do vás vstoupí Boží božské kvality. Když poté zadržíte dech, tyto božské kvality rotují uvnitř vás, vcházejíce do všech vašich nečistot, temnot, nedokonalostí a omezení. A při výdechu tyto samé kvality odnášejí všechny vaše nebožské, neprogresivní a destruktivní kvality.

Na začátku můžete začít s počítáním jedna-čtyři-dva. Jakmile se stanete zkušenými v tomto dechovém cvičení, budete schopni provádět jej v rozsahu čtyři-šestnáct-osm: nádech na čtyři doby, zadržení dechu na šestnáct a výdech na osm. K tomu však musíte dospět postupně. Někteří lidé cvičí v rytmu čtyři-šestnáct-osm, ale to je pro velmi zkušené.


 meditace7. Alternativní dýchání.

 Jiná technika, kterou si můžete vyzkoušet, je střídavé dýchání. Provádí se přimáčknutím pravé nosní dírky palcem a dlouhým nádechem levou nosní dírkou. Při nádechu opakujte jednou jméno Boží. Poté zadržte dech na čtyři doby opakujíce Boží jméno čtyřikrát. A nakonec uvolněte pravou nosní dírku, zmáčkněte prsteníčkem levou nosní dírku a vydechněte na dvě doby, což znamená dvakrát zopakovat Boží jméno. Poté to udělejte obráceně, začínajíc s uzavřenou levou nosní dírkou. Při provádění tohoto cvičení se nemusíte nadechovat a vydechovat tiše. Nevadí, pokud budete hluční. Ale samozřejmě, toto cvičení by se nemělo provádět na veřejnosti nebo tam, kde se jiní lidé snaží v tichosti meditovat.

Neměli byste cvičit jedna-čtyři-dva dýchání více než čtyři nebo pět minut a neměli byste provádět střídavé dýchání více než několikrát. Budete-li jej dělat dvacetkrát, čtyřicetkrát nebo padesátkrát, vystoupí z počátku páteře žár a vejde do vaší hlavy, což vyvolá napětí a její bolest. Je to jako přejídání. Jíst je dobré, ale když jíte nenasytně, zkazíte si žaludek. Tento vnitřní žár působí stejně. Čerpáte-li jej více, než na kolik stačí vaše kapacita, pak místo aby vám dal míruplnou mysl, přinese vám mysl arogantní, vířivou a destruktivní. Později, až rozvinete svou vnitřní kapacitu, budete moci provádět toto střídavé dýchání deset nebo patnáct minut.