Vděčnost

meditace sri chinmoy    Nejsnazší a neúčinnější způsob, jak zvýšit svou vnímavost, je nabídnout Nejvyššímu každý den před svou meditací svou nejhlubší vděčnost. Mnoho z vašich blízkých a drahých nenásleduje duchovní život, ale vy jste přijali duchovní život. Jak je to možné? Je to možné, protože Nejvyšší uvnitř vás vám dal aspiraci, zatímco je mnoho, mnoho lidí, kteří stále neaspirují. Měli byste cítit, že On vás vybral, abyste byli duchovní. Protože vám dal toužebné úsilí, máte všechen důvod nabídnout Mu svou vděčnost. On vám bude moci dát více vnímavosti, když uvidí, že každý den zvyšujete schopnost své vděčnosti.


 

Když nabízíte vděčnost Bohu, vaše vnitřní nádoba se okamžitě stane větší. Tehdy je Bůh schopen vlít do vás více Svého požehnání či vstoupit plněji do vás Svou vlastní božskou Existencí. Bůh je nekonečný, ale může vstoupit do nás jen podle naší vnímavosti. Bůh je jako sluneční světlo. Nechám-li závěsy roztažené, sluneční světlo vstoupí. Nechávám-li závěsy zatažené, nemůže vstoupit. Čím více závěsů rozhrneme, tím více do nás vstoupí Bůh s nekonečným světlem. Když nabízíme vděčnost, okamžitě přichází Boží světlo, které se vlévá do naší bytosti.

 
  • Vděčnost znamená sebenabízení svému nejvyššímu já. Vaše vděčnost nejde k nikomu jinému; přichází k vašemu vlastnímu nejvyššímu já. Vděčnost vám pomáhá ztotožnit se a cítit svou jednotu s vaší vlastní nejvyšší skutečností.
  • Měli byste být vždy vděční Vnitřnímu Pilotovi, Nejvyššímu. Jste-li vděční, vaše vnímavost samovolně vzrůstá.

 

Každé ráno se snažte přivítat s Bohem pouze jedinou věcí: vždy vzrůstajícím darem vděčnosti.

                                   Sri Chinmoy