Nesmrtelnost a Věčnost

Nesmrtelnost se zabývá životem, životem v podobě vědomí, životem v podobě skutečnosti a životem v podobě objektu, subjektu nebo substance. Nesmrtelnost znamená nesmrtelnost vědomí, ne nesmrtelnost hrubého fyzického. Člověk může opustit své tělo, kdykoli se mu zlíbí. Ale pokud má něco trvat na fyzické úrovni po neomezenou dobu, stává se to největším utrpením. Dokonce i nejvíce materialistický člověk na zemi, dokonce i potěšení milující člověk bude znechucen, pokud zůstane na zemi déle než sto let. Každá nebožská touha může být naplněna, ale i tak bude znechucen, protože nejedná s osvěcujícím vědomím. Když jednáte s osvěcujícím vědomím, nevěnujete pozornost smyslům. Cítíte, že nepotřebujete uspokojení smyslů nebo čehokoli, co patří této zemi, protože v tu chvíli vidíte, že země sama je pomíjivá. Jediné, co je trvalé, je Božské, nezrozené a nesmrtelné.

 

Otázky a odpovědi

 

Když myslíme na Věčnost, musíme vědět, že vše, co je stvořené, ať už na fyzické, vitální, mentální nebo transcendentální úrovni, může být věčné. Může to mít svůj počátek včera, ale může to pokračovat, pokračovat po milióny, miliardy a bilióny let.

Nesmrtelnost se zabývá životem a život vznikl z Ticha. Můžeme změřit Věčnost, ale nemůžeme změřit Nesmrtelnost. Přesto Nesmrtelnost přišla první, protože Ticho samo bylo životem. Život tedy přichází první, a teprve tehdy můžeme začít měřit. Nejdříve se narodíme, potom jsme staří jednu vteřinu, jeden den, jeden rok a tak dále.

Ve Věčnosti je proto určitý pocit měření, zatímco v Nesmrtelnosti není žádný. Nemůžete změřit Nesmrtelnost, zatímco se můžete pokusit svou představivostí změřit Věčnost. Pocit měření přichází ve Věčnosti. Je to božské, intuitivní a psychické měření. Nesmrtelnost je něco, co už tu je.

Vezměme Věčnost jako strom, který roste, roste a roste. Věčnost roste a Nesmrtelnost zůstává stejná. Nesmrtelnost je zde; stačí použít svou vizi. Ale Věčnost vždy směřuje vzhůru. Pojetí Věčnosti stoupá vzhůru, zatímco Nesmrtelnost je všude kolem.

 
Neplýtvejte svým časem
přemýšlením o Věčnosti.
Udělejte ihned to,
co máte udělat.
Protože Věčnost existuje,
jistě vám přinese odměnu
za dnešní sebedávání.