Vnímavost: Otevření se světlu

meditace sri chinmoyCo je vnímavost?

 

Vnímavost je proud kosmické energie a kosmického světla. Vnímavost je schopnost vstřebat a udržet božské dary, které do vás během vaší meditace Nejvyšší vlévá. Chcete-li být vnímaví, pak když usednete k meditaci, snažte se vědomě vnést světlo do vaší bytosti. Jakmile jste jednou přinesli světlo dovnitř, naveďte je do správného místa, duchovního srdce. Tehdy se snažte vrůst do tohoto světla.

 

Pokud cítíte, že máte málo vnímavosti, plakejte pro větší. Nebuďte spokojeni s vnímavostí, kterou máte. Je-li to dnes malá tůňka, udělejte ji rybníkem, pak jezerem a nakonec širým oceánem. Vnímavost může být rozšiřována postupně a nekonečně. Ale bez vnímavosti nebudete schopni dosáhnout čehokoliv ve svém duchovním životě, ani z nespočetných hodin meditace.

 

Jeden způsob, jak zvyšovat svou vnímavost, je být jako dítě. Řekne- li matka dítěti: "Toto je dobré", dítě nemá žádný sklon myslet si, že je to špatné. Nezáleží na tom, jak pokročilí jste v duchovním životě, nejrychlejší pokrok můžete dělat, když budete mít dětský postoj, upřímné a pravé dětské cítění.