Tichá mysl

Ztišení mysli

Nezáleží na tom, jakou cestu meditace následujete, první a nejdůležitější úlohou je pokusit se utišit a zklidnit mysl. Pokud se mysl neustále potuluje, pokud je celou dobu obětí nemilosrdných myšlenek, pak neučiníte vůbec žádný pokrok. Mysl musí být uklidněna a ztišena tak, abyste si mohli být plně vědomi světla sestupujícího shůry. Ve svém vědomém pozorování a vědomém přijetí světla vstoupíte do hluboké meditace a spatříte očištění, přeměnu a osvícení svého života.

Jak učiníte svou mysl klidnou a tichou? Mysl má svou vlastní sílu a přímo teď je tato síla silnější než vaše současná dychtivost a odhodlání pro meditaci. Jestliže však dokážete získat pomoc ze svého srdce, budete postupně schopni ovládnout svou mysl. Srdce zase získává neustálou pomoc od duše, která je veškerým světlem a veškerou silou.

Vyprázdnění mysli

Nesmíte si myslet, že když není nic ve vaší mysli, stanete se hlupákem nebo se budete chovat jako hlupák. To není pravda. Dokážete-li udržet mysl tichou a klidnou po deset nebo patnáct minut, vysvitne uvnitř vás nový svět. Toto je kořenem celého duchovního pokroku. V této chvíli můžete ztišit a zklidnit mysl jen na pár vteřin nebo na minutu, ale pokud dokážete udržet svou tichost, vyrovnanost a klid půl hodiny anebo jen patnáct minut, ujišťuji vás, že uvnitř vašeho klidu vyroste nový svět s ohromným božským světlem a silou.


Nemáte-li žádnou myšlenku ve své mysli, neciťte prosím, že jste naprosto ztraceni. Naopak, ciťte, že cosi božského je připravováno ve vaší čisté a aspirující přirozenosti. Nemůžete očekávat okamžité výsledky. Hospodář zaseje semínko a potom čeká; nikdy neočekává, že se úroda objeví za okamžik. Trvá to několik týdnů či měsíců, než vyraší. Vaše mysl může být jako úrodné pole. Zasejete-li semínko ticha a vyrovnanosti a pečujete-li o ně trpělivě, dříve nebo později dozajista sklidíte bohatou úrodu osvícení.

Mysl není nezbytná pro meditaci, protože přemýšlení a meditace jsou naprosto odlišné věci. Když meditujeme, nemyslíme vůbec. Cílem meditace je osvobodit se od všech myšlenek. Myšlenka je jako bod na tabuli. Ať je dobrá nebo špatná, je tady. Pouze není-li zde žádná myšlenka, můžeme vrůst do nejvyšší reality. Dokonce i v hluboké meditaci mohou přijít myšlenky, ne však v nejvyšší, nejhlubší meditaci. V nejvyšší meditaci bude jen světlo.


 

Můžete-li pomalu a jistě utišit svou neklidnou mysl, okamžitě a radostně otevře Bůh Své nezměrné Srdce.