O Sri Chinmoy Centrech

Základem veškeré činnosti Sri Chinmoy Center je víra v duchovní potenciál každého člověka i v duchovní dědictví celého lidstva, které často popisují velká náboženství. Nejsme pouhými lidskými bytostmi, jež mají duchovní zážitek, jsme spíše duchovními bytostmi, jež mají zážitek lidský.

o_scc

Rozvíjení vnitřního míru a vnější harmonie není pak nic jiného, než projevení této naší sdílené duchovní podstaty. Hledáním vnitřního míru se snažíme odkrýt svou pravou, Bohem danou přirozenost; úsilím o vnější harmonii se pak snažíme světu poukázat na rodné právo každého člověka - právo na šťastný a naplněný život v míru.

Meditace je jádrem všech aktivit Sri Chinmoye Center. Je to praktický způsob, jak poznat své Já, jak se dojít ke Zdroji, k Bohu. Má sílu přeměnit suchou filozofii v živoucí duchovní zážitek. Pomocí meditace můžeme odemknout pokladnici uvnitř svého srdce a vynést klid, radost a lásku do svého každodenního života.

Filozofie Sri Chinmoy Center je prostá, přesto však jedinečná - abychom zlepšili svět kolem sebe, musíme nejprve zlepšit sami sebe. Spíše než z politických, ekonomických či vědeckých řešení problémů světa vychází Centrum z předpokladu, že řešení všech našich problémů spočívá uvnitř jednotlivce. Lék vnitřního míru může díky pravidelné meditaci a modlitbě účinně a trvale vyřešit naše vnitřní i vnější problémy odstraněním pochybností, nejistoty, obav, smutku a dalších mentálních a emocionálních nemocí, které trápí moderního člověka. Svět, kde bude převládat harmonie a bratrství, budeme mít jen tehdy, když lidé probudí mír, radost a světlo ve svém vlastním srdci.

spot a meditace

Sport a meditace

Schopnost těla a schopnost duše, rychlost těla a rychlost duše patří k sobě. Vnější běhání nám připomíná něco vyššího a hlubšího – duši – běžící po cestě věčnosti. Běhání a fyzická zdatnost nám pomáhají v obojím - ve vnitřním životě aspirace i ve vnějším životě aktivity.

 

životní styl

Životní styl

Když jíme maso a ryby, vstupuje do nás agresivní zvířecí vědomí. Naše nervy jsou rozrušené, nevědomě se stáváme neklidnými a agresivními. Mírné vlastnosti zeleniny nám naopak pomáhají budovat kvality sladkosti, jemnosti, jednoduchosti a čistoty.

 

humor

Humor je můj jediný spasitel

Pokud jsi skutečným hledajícím Boha, potom musíš mít smysl pro humor, protože Bůh je Nejvyšším Humoristou.