Hudební skupiny

fletna

Meditace a hudba nemohou být odděleny. Když pláčeme z nejvnitřnějších skrýší našeho srdce pro mír, světlo a blaženost, je to nejlepší druh meditace. Hned po meditaci je nejvýznačnější hudba, oduševnělá hudba, hudba, která povzbuzuje a pozvedává naše aspirující vědomí. Nemůžeme meditovat dvacet čtyři hodin denně, ale můžeme meditovat snad dvě hodiny denně. V ostatních chvílích můžeme hrát hudbu či naslouchat hudbě. Hrajeme-li či slyšíme-li oduševnělou hudbu, psychickou hudbu, okamžitě jsme přeneseni do vyšší říše vědomí. Pokud hrajeme hudbu z plné duše, jdeme vysoko, výše, nejvýše.


Hned po hluboké modlitbě či meditaci má hudba v našem duchovním životě nejvyšší význam. Meditace je jako přímá cesta, zkratka k cíli. Hudba je silnicí, jež je naprosto čistá; může být trochu delší, ale je zcela očištěna od překážek. Pokud někdo může hrát oduševnělou hudbu či poslouchat oduševnělou hudbu, síla jeho vlastní meditace se zvyšuje. Hudba, oduševnělá hudba, se přidává k naší aspiraci. Podobně, když se duchovní hledající chce stát hudebníkem, dokonce i když nemá hudební nadání, bude moci být dobrým hudebníkem, protože modlitba a meditace obsahují všechny schopnosti. Možná jste nikdy nestudovali hudbu, ale pokud se modlíte a meditujete z plné duše, tehdy uvnitř vaší modlitby, uvnitř vaší meditace, se Milostí Nejvyššího doširoka rozvine síla hudby.

čelo


Nepokoušejme se rozumět hudbě svou myslí. Nezkoušejme dokonce ani cítit ji svým srdcem. Jednoduše a spontánně nechme ptáčka hudby vznášet se na obloze našeho srdce. Zatímco se vznáší, bezvýhradně nám odhalí co má a čím je. Co má, je poselství Nesmrtelnosti. Čím je, je cesta k Věčnosti.


Hudba je vnitřním či univerzálním jazykem Boha. Nemluvím francouzsky, německy ani italsky, ale je-li hudba hrána v kterékoliv z těchto zemí, okamžitě srdce hudby vchází do mého srdce anebo mé srdce vchází do hudby. V tu chvíli není zapotřebí žádné vnější komunikace; vnitřní komunikace srdce je dostačující. Mé srdce rozmlouvá se srdcem hudby a v naší rozmluvě se stáváme neoddělitelně jedním.

radio_sri_chinmoy.jpg

Rádio Sri Chinmoy

Hudba, která vás nechá vnést do hlubin vnitřních prožitků a nechá vás cítit radost, ticho, laskavost, harmonii a vnitřní mír. Pokuste se nebýt jen posluchači, ale připojte k se této pestré paletě hluboce meditativních, oduševnělých či prostě jen radostných melodií.

Agnikana´s Group.jpg

Agnikana´s Group

Agnikana´s group je dívčí hudební skupina ze Zlína. Skupina vznikla v roce 1997 a od té doby pravidelně pořádá večery pro veřejnost. Koncerty jsou naplněny hloubkou meditace i radostí vyjadřující vnitřní život každého z nás.

Japaka Orchestra

Japaka Orchestra

Japaka Orchestra je chlapecká hudební skupina z různých koutů česka a slovenska. Její členové hrají na rozmanité nástroje. Dynamické melodie jsou zaznamenány již na čtyřech albech.

Paličky.jpg

Paličky

Hudební skupina dívek z různých koutů České republiky. Zpěv písní doprovází hra na rozmanité rytmické nástroje. Hlavním mottem skupiny je radost, kterou se snaží ostatním skrze svoji hudbu předávat. Sami hledají zdroj vlastní radosti v meditaci, které se pravidelně věnují.