Život je dar

Život je dar.
Je to dar od Boha.
Být šťastný je rodným právem člověka.
Bůh vdechl do lidského srdce spolu s
životem i touhu po štěstí.
Člověk je narozen, karty jsou rozdány.
Štěstí nenalezne ten, který naříká
na nízké hodnoty svých karet.
Štěstí nedosáhne ani ten, který si
pomocí svých vysokých karet získává
respekt, bohatství a slávu.
Štěstí je ukryto úplně někde jinde.

 

Zdá se být daleko,
a přesto je na dosah ruky.
Štěstí je v úsměvu přítele,
ale i v jeho slzách.
Štěstí je dostávat, ale i obdarovávat.
Štěstí je tvořit, ale i odpočívat.
Štěstí je zpěvem, ale i vnitřním tichem.
Štěstí je milovat, ale i dovolit Bohu,
aby miloval nás, vstoupil do našeho srdce,
dotkl se naší ruky a snil v nás a
skrze nás.
 

Zpět na seznam členů