O Šivovi a Kálí

Aby se Bůh mohl těšit ze Svého Stvoření, rozdělil vše na dvě části. Je Bůh a Jeho Stvoření. Je ticho a zvuk. Je prázdnota a plnost. Je pohyb a nehybnost. Je muž a žena. Je Šiva a Kálí. Každá z obou polovin je vždy nepochybně součástí Boha a lze v ní Boha nalézt. Ale jen v případě dokonalého souladu obou částí se Bůh může těšit ze své dokonalosti. Často jsme tak zmateni zevní odlišností obou polovin, že se nám zdá, že spolu nemají nic společného. Že jsou od sebe tak daleko jako Nebe od Země. Takové se nám ale jeví pouze do té doby, dokud se ztotožnujeme s tělem a jeho zevními projevy.

Dvě poloviny nepůsobí jen ve stejne úrovni vedle sebe, ale také jedna v druhé. Tak jako v každém zvuku lze skrze koncentraci nalézt ticho, tak také v naprostém tichu lze nalézt bezzvuký zvuk. Šiva nalézá sám sebe uvnitř Kálí a zároveň vidí Kálí uvnitř sebe sama. Boží hra pro radost. Stejně tak se uvnitř každého muže nalézá ženská polovina jeho vlastního Já a uvnitř každé ženy se nalézá mužská polovina jejího vlastního Já. Nesmí se zaměnovat projevy životní síly na nižších úrovních vědomí s vnímáním či žitím této druhé poloviny. Ta druhá polovina se projevuje v jiném vnímání světa, v jiném způsobu řešení problémů, v jinak pojaté cestě k Bohu. Je možné jít jen po jedné z cest, ale je to jako jet z bodu A do bodu B, jen po zadním kole na kole. Ne, že by to nebylo možné, ale jistě je rychlejší jet přirozeněji po kolech obou. Tak jako žena přirozeně přistupuje k Bohu skrze lásku, tak muž skrze moudrost. Tak jako žena dokáže nabízet lidem kolem sebe svoji pozornost a zájem, tak muž dokáže nabízet svůj klid a jistotu. Hledající postupně uvnitř sebe nalézá a projevuje i druhý pól a učí se tak jezdit na kole po obou kolech.
 

Každý hledající projevuje dle míry svého prozření to Božské v sobě. Právě tak má každý hledající sám zkušenost s nesnázemi, které způsobuje nepročištěná a nezvládnutá životní síla. Je hloupost stěžovat si na její přílišnou sílu. Každý hledající vždy dostane jen takové množství, jaké dokáže zvládnout. A také je pravdou, že k dosažení cíle je vždy třeba velikého množství síly a vytrvalosti. Veškeré vitální problémy dnes jsou vyjádřením možnosti nesmírného pokroku zítra.

Muž, díky svému míru a vnitřní jistotě, dokáže snadněji snést nejvyšší pravdy z Nebes, aby mohly být projeveny na zemi. Žena, díky lásce k zemi, dokáže na zemi nejvyšší pravdy projevit. Mužovo hledání té nejlepší ženy není ničím jiným, než snahou nalézt tu nejmocnější sílu k přeměně pozemské úrovně. Ženino hledání vhodného muže není nic jiného, než snaha nalézt tu nejvyšší moudrost, kterou je třeba projevit. Úkolem muže je snést dolů poselství o tom, co je Boží Vůle. Úkolem ženy je tuto Vůli projevit i na této úrovni. Muž je na cestě na vrcholek stromu a zpět dolů nezastavitelný. Žena je v zápase s nevědomostí na jakékoli úrovni nepřemožitelná. Čas žen jako duchovních Mistrů ještě nenadešel, neboť možnost konečné přeměny materiální úrovně je zatím vzdáleným pláčem. Ale tak, jako je konečné vítězství nevyhnutelné, tak je nevyhnutelný i jejich vítězný příchod.