Neobviňuj svět


problémy 1.JPG

Neobviňuj svět.
Najdi řešení.
        - Sri Chinmoy


Lidskou přirozeností je časté  obviňování svého okolí a zbytek světa z našich problémů. Kolikrát si myslíme : „Kdyby..., tak….“  Problém je, že stěžování a kritizování nám nikdy radost nepřinese  a také ani nevyřeší tyto naše problémy. Pokud se nám podaří naučit, jak k problému přistupovat, polovina jeho síly zmizí. Jak se postavit k řešení našich problémů?


Je to opravdu problém?
Velmi často se stává, že naše problémy jsou fiktivní, máme pocit, že námi ostatní opovrhují  a máme strach z negativního pohledu ze strany druhých. V těchto situacích jsou naše emoce ovlivněny pýchou, žárlivostí, či nejistotou. Ale ve skutečnosti jsou většina z těchto emocí výplody naší představivosti. Nejedná se o skutečné problémy, ale máme co do činění s našimi vlastními emocemi, kterými právě procházíme. Pokud se nám podaří nevšímat si těchto imaginárním problémů, ulehčí to tlaku který nás jinak zbytečně zatěžuje.

problémy 2.jpgMysl zveličuje.
Mysl má tendenci zveličovat rozsah problému. Necháme-li, aby naše mysl přemýšlela o problému neustále dokola, naroste problém v naší představivosti do nezměrných měřítek. Pokud jsme schopni dostat se z tohoto myšlenkového vlaku tím, že začneme dělat  něco úplně jiného, můžeme téměř zapomenout na všechno, co se tohoto problému týká.


Úspěch a neúspěch
Máme tendenci cenit si jen úspěchu a věcí pokud probíhají jednoduše. To je pochopitelné, ale cesty, které si budeme opravdu vážit, budou vždy provázet těžkosti. V životě Abrahama Lincolna najdeme mnoho neúspěchů, kterými musel projít. Přesto byly tyto překážky jeho životními zkušenostmi, které přispěly k vývoji jeho osobnosti. Složité období nás nutí přinést do popředí některé skryté kvality. Skrze to získáváme zvláštní sílu a nové vnitřní rezervy. Překážka nebo porucha nemusí být jen neřešitelným problémem, ale část většího cyklu života.


problémy3.jpgJsme zodpovědní jen sami za sebe.

Chceš změnit svět?
Pak změň sám sebe jako první.
Chceš změnit sám sebe?
Pokud ano, zůstaň zcela tichý
uvnitř moře-klidu.

         - Sri Chinmoy


Jediná osoba, za kterou jsme opravdu odpovědni, jsme my samotní. Nemůžeme chtít měnit ostatní lidi, můžeme změnit pouze sami sebe. Obvykle nás naše lidská povaha instinktivně upozorňuje na chyby druhých a my jsme zvyklí si nevšímat stejných chyb u nás samotných. Takže jsme vždy nuceni kolem vidět nevyřešené problémy.


"Můžeme milovat svět bez očekávání, ale nikdy nemůžeme očekávat,
      aby svět dorostl k námi stanoveným normám."