Závodění a duchovnost - část 3.

Otázka:

Pomáhá vnitřní běhání našemu vnějšímu běhání?

Sri Chinmoy: Naše vnitřní běhání nám rozhodně pomáhá při našem vnějším běhání. Pomocí modlitby a meditace si můžeme rozvinout intenzivní sílu vůle, a tato síla vůle nám může pomoci k tomu, abychom byli dobří ve svém vnějším běhání. Meditace je ticho, klid, mír, zatímco vědomí běhání je samý dynamismus. Na druhou stranu vnější rychlost běžce má ve svém samotném srdci klid anebo ticho. Tento klid můžeme vnést do svého vnějšího života. Klid je neviditelná síla, a tato neviditelná síla je vždy připravena přijít na pomoc vnějšímu běžci.


Otázka:

Může mít atlet, který má duchovní čistotu, větší schopnost, než atlet, který se nezajímá o duchovní život?

Sri Chinmoy: Řekněme, že existují dva atleti, kteří mají na fyzické úrovni stejné předpoklady. Pokud jsi čistý a ten druhý je nečistý, co se stane? Jestliže máte opravdu stejný standard, potom budeš rozhodně schopen porazit toho nečistého. Jakmile se dotkneš vrhačské koule, budeš schopen ovládat své vitální myšlenky, mentální myšlenky a fyzické myšlenky. Ale jakmile se jí dotkne ten druhý, bude se dívat, jestli ho ostatní sledují. Když myslí na obecenstvo, část jeho síly mizí pryč. Ve chvíli, kdy se ztotožní s obecenstvem, dostává obavy, úzkost a napětí. Ale když vrháš ty, tak ve chvíli, kdy uchopíš kouli, existuješ jenom ty a Bůh. Nedovoluješ svému vitálnu, aby vycházelo do popředí. Neotvíráš se fyzických pocitům. Neotvíráš se mentálním vjemům. Čistota je tvým ochráncem. Nedovoluje žádné zlé síle, aby vstoupila. Nemáš ponětí o tom, kdo je dobrý, kdo je špatný, kdo je tvůj nepřítel. Tvůj strážce-čistota je velmi přísný. Nedovolí ničemu špatnému, aby vstoupilo do tvé mysli. Takže když má jeden atlet stejnou schopnost jako někdo jiný, tak ten, který je čistší, je předurčen vyhrát, protože nedovolí, aby byl během závodu napaden vnějšími silami.


Otázka:

Působí duchovní život na změnu fyzické podoby?

Sri Chinmoy: Ano, duchovní život mění fyzickou podobu, pokud se během praktikování duchovnosti zajímáme o fyzické. Je mnoho duchovních Mistrů, kteří se věnují duchovnosti a zároveň se zabývají fyzickým. Jsem jedním z nich. Dokonce i když jsem byl v Indii, tak jsem pravidelně prováděl spolu s meditací i fyzická cvičení. Zároveň existuje mnoho mistrů, kteří se nestarají o fyzické.

Duchovní život má schopnost změnit fyzické, ale jestliže nepoužijeme vědomě duchovního života k tomu, aby pomohl tělu, tělo bude přirozeně odpovídat jen do určité míry. Záleží na hledajícím – jestli chce, aby jeho duchovní život vstoupil i do jeho tělesného vědomí, nebo jestli chce, aby měl dvě oddělené existence. Cítím, že tyto dvě věci patří k sobě. Ale na druhou stranu je zbytečné, když se tělo stává silným, a jedinec neaspiruje. Tělo a duše musí jít po duchovní stezce současně.