Agnikana´s Group Sri Chinmoy Centre

Agnikana´s Group

agnikana1

Agnikana´s Group je instrumentální a pěvecká skupina dívek z Česka a Slovenska. Skupina má více jak desetiletou tradici a v současnosti má 13 členů. Pravidelně pořádá koncerty meditativní hudby pro veřejnost. Činnost skupiny je inspirována tvorbou jejich duchovního učitele Sri Chinmoye. Sri Chinmoy složil přes 23 000 písní, ze kterých Agnikana´s Group vybírá jen nepatrnou část a zprostředkovává ji ve svých aranžmá okolnímu světu. Zpěv je doprovázen hrou na indické a západní hudební nástroje jako indické harmonium, santur, příčná flétna, harfa, kytara, metalofon a zvonky.

Členy skupiny nespojuje svět hudby – nejedná se o profesionální hudební skupinu – ale svět meditace. Skrze meditaci se uvnitř sebe snaží objevit vnitřní bohatství v podobě lásky, vnitřního míru, porozumění a přátelství a snaží se je skrze meditativní hudbu nabízet ostatním. Hlavní předností skupiny je síla jednoty zpěvu. Skrze zpěv se snaží posluchače zavézt do ticha jeho srdce a ukázat mu nový svět.

agnikana2 Má píseň, má píseň,
má píseň je nabízející se radost mého srdce.
Má píseň, má píseň,
má píseň je má Bohem opatrovaná hračka.


Zpívej, mé srdce,
zpívej jednotnou píseň Věčnosti.
Zanedlouho pocítíš
naplňující mír Nekonečnosti.

Sri Chinmoy