Vegetariánský způsob života

Otázka:

Jakou roli hraje ve vašem učení vegetariánská dieta?

Sri Chinmoy: Vegetariánská dieta hraje v mém učení nanejvýš důležitou roli. Vegetariánská dieta nám značně napomáhá, abychom se stali čistými. Čistota je tou nejdůležitější věcí v našem duchovním životě. Tuto čistotu si musíme vybudovat na fyzické, vitální a mentální úrovni. Když jíme maso, ryby a tak dále, vstupuje do nás agresivní zvířecí vědomí. Naše nervy jsou rozrušené, nevědomě se stáváme neklidnými a agresivními. Mírné vlastnosti zeleniny nám v našem vnitřním i vnějším životě naopak pomáhají budovat kvality sladkosti, jemnosti, jednoduchosti a čistoty. Avšak zeptáte-li se mě, zda můžete relizovat Boha tím, že se stanete přísnými vegetariány, odpovím vám "Ne," rozhodně "Ne." Zde na zemi jsou milióny a milióny lidí, kteří jsou přísnými vegetariány, ale nemyslím si, že jsou zde na zemi milióny a milióny duší, které realizovaly Boha. K realizaci Boha potřebujeme aspiraci. Ale abych se vrátil k vaší otázce, přeji si říci, že chcete-li dosáhnout rychlejšího pokroku ve vnitřní disciplíně, pokud je to možné, vegetariánská dieta se vždy doporučuje. Budete pak schopni cítit, že i tělo může svou čistotou pomoci vaší vnitřní aspiraci, aby se stala intenzivnější a oduševnělejší.


Otázka:

Takže vegetariánská dieta není pro realizaci Boha nezbytná?

Sri Chinmoy: Člověk nerealizuje Boha jen tím, že se stane vegetariánem. To není možné! Mnoho lidí se řídilo přísnými vegetariánskými dietami, ale není zde na zemi příliš mnoho lidí, kteří realizovali Boha. V Indii platí, že všechny vdovy ze spořádaných rodin by měly být vegetariánkami. Spočítáte-li ale všechny indické vdovy, nenajdete mezi nimi mnoho realizovaných duší. Dokud se tyto ženy nebudou modlit a meditovat nanejvýš upřímně a oddaně, budou dělat velmi malý duchovní pokrok. Přestanete-li jíst ryby a maso, nerealizujete Boha přes noc. Nikoli! Nesmíte očekávat tak úžasné výsledky z tak malého úsilí. Vaše aspirace se ale zvýší. Vaše mírné kvality, jemné kvality, aspirující kvality vyjdou dříve do popředí. Všechno závisí na tom, jak rychlý pokrok chcete dělat. Cítíte-li, že se počítá každá vteřina, cítíte-li, že není žádného konce vašemu cíli, pak je nejlepší dosáhnout těch věcí, které jsou přímo před vámi co nejdříve.


Otázka:

Máte pocit, že je pro aspirujícího člověka důležité držet vegetariánskou dietou?

Sri Chinmoy: Víme, že jsme vzešli z království zvířat. Věříme v reinkarnaci. Takže kdysi jsme byli všichni zvířaty. Nyní jsme vstoupili do lidského stvoření a postupujeme a vyvíjíme se a všichni silou své aspirace realizujeme Boha. Pro aspiranta je vhodné být vegetariánem, neboť jí-li maso, vstupuje do něj agresivní vlastnost zvířete. Snažíme se žít život klidu a míru. Pokud upřímně chceme tento druh života, je z naší strany pošetilostí jíst něco, co nám bere náš klid a mír a stojí v cestě naší meditaci, koncentraci a tak dál. Takže se vždy doporučuje žít vegetariánsky. Na druhou stranu jsou některé země či části světa, kde je mimořádná zima a kde je pro lidi nemožné žít z pouhé zeleniny. Co mají dělat? Mohou přežít jedině když jedí maso. Jsou také někteří duchovní hledající, jejichž tělesná konstrukce je velice slabá. Některé děti, například ty, které jsou hodně nemocné, potřebují jíst na krátký čas maso, aby opět získaly svou sílu. Ostatní jí maso odjakživa a vytvořili si jistý návyk, dalo by se říci takový zlozvyk, že bez něj nevydrží ani den. Co mají dělat? Na jednu stranu mají upřímnou aspiraci, ryzí aspiraci, ale jejich tělo protestuje. Cítím, že v těchto výjimečných případech by měli jíst maso. Jako obecné pravidlo ale platí, že je vždy vhodné být vegetariánem, protože se snažíme odstranit z naší přirozenosti zvířecí vlastnosti a sklony. Když jdeme hluboko dovnitř, vidíme, že máme dvojí různou povahu či přirozenost: božskou a nebožskou. Nebožské je to zvířecí v nás a to zvířecí v nás bude vždy agresivní a ničivé. Božské v nás bude vždy rostoucí a osvícené. Takže pokud chceme kráčet a běžet k našemu Cíli, musíme skoncovat se svým zvířecím životem. Abychom toho dosáhli, musíme přestat přijímat veškeré zvířecí kvality - ať už v podobě masa či v jiné podobě. Nyní, abych se vrátil zpět k vaší otázce, pokud někdo tvrdí, že člověk musí být vegetariánem, aby realizoval Boha, nebo že nemůže dosáhnout realizace Boha, dokud se vegetariánem nestane, pak říkám, že je to čirá hloupost. Je mnoho těch, kteří maso jedli, a Boha realizovali: Kristus, Vivekananda a mnoho dalších, kteří realizovali Boha, jedli maso jako ostatní. Je jich spousta. Před několika měsíci mi kdosi řekl, že přestane jíst maso, aby dosáhl čistoty v hojné míře, ale cítil také, že už jen tím, že se stal vegetariánem, bude schopen realizovat Boha. Nebude muset meditovat, nebude se muset koncentrovat; jen díky tomu, že se stane vegetariánem, bude moci dosáhnout jednoty s Absolutním. Tak jsem mu řekl, že v Indii nesmí jíst maso všechny vdovy bez výjimky. V den, kdy jejich manžel zemře, musí přestat jíst maso. Navzdory své nejhlubší lásce a úctě k indickým vdovám si nemyslím, že jsou všechny dušemi, které realizovaly Boha. Takový názor na vegetariánský život je absurdní. Nicméně musíme dosáhnout rovnováhy. Pro upřímného aspiranta je rozhodně vhodné a prospěšné být vegetariánem.


Otázka:

Proč doporučujete vegetariánství? Souvisí to s čistotou?

Sri Chinmoy: Chcete-li vést lepší život, disciplinovaný život, čistý život, cítím, že vegetariánská dieta je nezbytná. Ti, kteří jedí maso, nevědomě přijímají zvířecí vědomí. Vedle svých nepřátelských a dalších nebožských vlastností jsou zvířata velice neklidná. Když přijímáme mírnou potravu, naše vědomí se automaticky stává mírným, jemným a sladkým. Když ale jíme maso, přijímáme neklidné, ničivé vědomí zvířat. Neustále přijímáme vědomí ostatních lidí a věcí. Když stojíme před duchovním Mistrem, ihned přijímáme jeho vědomí, jeho vibrace. Nabízí nám to, co má. Podobně nám zvířata nabízejí to, co mají - a to, co mají, jsou jejich zvířecí kvality. Je na nás, zda tyto kvality přijmeme, či odmítneme. Takže pro začátečníka nebo pro kohokoliv, kdo následuje duchovní cestu, je vhodné dodržovat čistou vegetariánskou dietu. Značně to pomáhá. Čistota je též nezbytná. Člověk si musí uvědomit, že čistota nepřichází pouze z toho, že se myjeme desetkrát denně. Někteří lidé mají pocit, že když se šestkrát za den osprchují, budou čistí. Kdepak! Ryba je ve vodě čtyřiadvacet hodin denně, přesto není vědomí ryby čistší než vědomí kteréhokoliv člověka. Pravda, čistota je téměř božskost. Můžeme si dát dvě nebo tři sprchy denně, ale pokračovat šestou či sedmou, abychom byli čistí, je naprostý nesmysl. Celé fyzické tělo můžeme snadno učinit čistým, když si uvnitř svého srdce vybudujeme živoucí oltář pro předmět našeho uctívání, kterým je Bůh. Jsme si vědomi, že Bůh existuje, ale kde? Kde Ho můžeme nejdříve spatřit? V našem srdci. Bůh je všemohoucí, vševědoucí a všudypřítomný, ale to nás neuspokojuje. Co nás uspokojí, je to, že Bůh je samá láska. A kde je tato láska? Je uvnitř našeho srdce. Čistotu v sobě můžeme vybudovat tím, že ve svém srdci budeme cítit Boží Přítomnost.