Odešel milovaný duchovní učitel

New York, 14.října 2007-Na soukromé ceremonii se sešla řada známých osobností z celého světa, aby spolu s tisíci následovníky naposledy uctili památku milovaného duchovního učitele Sri Chinmoye, jenž odešel do Mahasamádhí ve čtvrtek ráno ve svém domě v New Yorku.

sri_chinmoy_last

Kondolence

 • Náboženští lídři všech vyznání, představilelé OSN, humanitární pracovníci, světoví atleti a renomovaní hudebníci se shromáždili v Sri Chinmoyově meditační zahradě, aby vyjádřili soustrast nad jeho náhlým odchodem.
 • „Sri Chinmoy mě vždy inspiroval,“ řekl devítinásobný olympijský výtěz Carl Lewis. „Nazýval mě svým vnějším běžeckým trenérem, byl však mým trenérem vnitřním. Možná, že jsem ztratil svého žáka, ale ačkoliv odešel fyzicky, vím, že jsem neztratil svého trenéra duchovně.“
 • Šestinásobná držitelka ocenění Grammy, zpěvačka Roberta Flack dodala: „Milovala jsem Sri Chinmoye. Miluji Sri Chinmoye. Když jsem se s ním setkala, celý můj život se změnil a za to děkuji celému světu.“
 • „Mluvím za svého otce Muhammada Aliho“, říká Khaliah Ali, dcera boxerské superhvězdy. „Myslela-li jsem si někdy, že Sri Chinmoyova fyzická přítomnost je silná, být zde v této přechodné době s vámi všemi mě skutečně změnilo.“
 • Mezi osobnostmi, které nemohly být přítomny, avšak zaslali soustrastné dopisy, byli například představitelé kongresu USA, senátoři a ministerští předsedové z různých zemí jako Nepál či Namíbie. Soustrastná slova zaslalo rovněž několik držitelů Nobelovy ceny Míru.
 • Bývalý prezident Michael Gorbačov napsal: „S hlubokým zármutkem jsem se dozvěděl, že můj dlouholetý blízký přítel navždy odešel. V našich srdcích navždy zůstane člověkem, který zasvětil celý svůj život míru. Budeme si Sri Chinmoye pamatovat napořád.“
 • Arcibiskup Desmond Tutu napsal: „Sri Chinmoy byl velký člověk. Bůh se usmívá, když vidí to nesmírné dobro, jehož dosáhl a jímž povzbuzoval druhé. Ve světě plném podezírání, něpřátelství a konfliktů neúnavně pracoval, aby usmířil rozdílná vyznání a inspiroval mnohé k následování.
 • Biskup z Východního Timoru Carlos Belo, držitel Nobelovi ceny Míru za rok 1996 uvedl: „Pán Života a Smrti si k sobě vzal svého nejpožehnanějšího syna, jenž během svého života neúnavně pracoval pro mír a harmonii mezi lidmi různých náboženství.“
 • Svenn Kristiansen, vážený starosta norského Osla, dychtivý stoupenec Sri Chinmoye napsal: „Zůstanete navěky uvnitř našich srdcí. Nechť se vaše světlo neustále šíří všemi směry celého světa.“
 • Vijay Nambiar, zástupce generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona poznamenal: „Jsem si jistý, že hovořím za generálního tajemníka, když vyjádřím Sri Chinmoyovi hlubokou úctu a vděčnost za to, že přispěl k rozvíjení vnitřního míru ve Spojených národech, jakož i na celém světě.“
 • Sri Chinmoy vedl dvakrát týdně mírové meditace v hlavním sídle OSN v New Yorku od roku 1970, kdy ve Spojených národech založil Mírové meditace pod záštitou tehdejšího generálního tajemníka U Thanta.
 • Bývalý zástupce generálního tajemníka OSN a současný státní tajemník zahraničních věcí Velké Británie pro země Commonweathu Lord Mark Malloch Brown prohlásil: „V OSN jsme cítili sílu jeho lásky k nám. Jako duchovní člověk rozumněl potřebě existence OSN v materiálním světě, jestliže má kdy dojít k vytvoření spravedlnosti a harmonie.“
 • Jan Eliasson, zvláštní zmocněnec generálního tajemníka pro Darfur řekl: „Je to obrovská ztráta. Sri Chinmoy byl člověkem soucitu a tolerance, představující v lidstvu to nejlepší.“ Vysocí představitelé USA jako Al Gore a senátor za Havajské ostrovi Daniel Akaka vzdali úctu Sri Chinmoyovi, který žil ve městě New York od roku 1964 a rozsáhle psal o kráse a příslibu jeho nového domova, Spojených státech amerických.
 • „Znali jsme jej jako velvyslance světového míru, jenž se dělil o své vnitřní bohatství s upřímnými hledajícími z celého světa. Připojuji se k jeho studentům v posledním láskyplném loučení.“ Napsal senátor Akaka. Člen Kongresu Gary Ackerman, jenž zastupuje okres, ve kterém Sri Chinmoy žil, pronesl improvizovanou soustrastnou řeč v sobotu 13. října přímo v Sri Chinmoyově meditační zahradě.
 • „Každému z nás se dostalo velké výsady, protože jsme mohli být s velkým Mistrem-učitelem, velkým inspirátorem, jenž nám dal poselství, poselství hodné následování,“ prohlásil představitel Kongresu. „Smrt samotná je matoucí. Je ještě dokonce více matoucí, když někdo, kdo překypoval tak neuvěřitelným dynamismem, takovou silou, takovou pokorou se zdá, že odešel z našich životů. Není to však pravda. Může to být skutečnost, ale není to pravda. Protože kdo je vizionář, když ne jeho vize. Vizionář snad odešel, ale vize je zde.“
 • Sri Chinmoyův drahý přítel Ravi Shankar, jenž stejně jako Sri Chinmoy pochází z Bengálska v Indii, zaslal následující zprávu: „Nemohu uvěřit, že můj bratr Chinmoy odešel a že už jej nikdy neuvidíme ani neuslyšíme. Měl pro každého tolik lásky. Bude mi navždy chybět.“
 • Legendární hudební producent a humanitární pracovník Quincy Jones napsal: „Nemám slov, abych vyjádřil svůj zármutek. Sri Chinmoyův duch bude pořád s námi. Mohu jen poděkovat vyšší síle, že jsem jej a vás v životě potkal. Lidé jako Sri Chinmoy jsou v tomto světě opravdovou vzácností. Byl jsem, jsem a budu vždy jeho velkým fanouškem, protože on rozumněl tomu, co je v životě skutečně nejdůležitější - a tím je láska. Jeho láska by dokázala zaplnit oceán. Připojuji se k mnoha lidem, jež tento muž hluboce oslovil, a modlím se za to, aby jeho poselství hluboce zasáhlo mnoho dalších. Sri, milujeme tě a chybíš nám.“