Mírový běh

Peace Run

peace_run_logo_vertical.jpgPeace Run je nesoutěžní štafetový běh, jehož cílem je posílit přátelství, dobrou vůli a vzájemné porozumění mezi lidmi a překonat přitom kulturní, národnostní a náboženské hranice. Od roku 1987, kdy jej Sri Chinmoy založil, navštívil běh více než 140 zemí. Běžci nesou symbol harmonie – hořící pochodeň, která putuje z ruky do ruky a nese v sobě přání a modlitby miliónů lidí pro svět míru, sounáležitosti a jednoty.

peace-run-d.r.jpg

Každý z nás může udělat krok pro mír. Každý z nás může přispět k posílení pozitivních hodnot a k vytvoření šťastnějšího a míruplnějšího světa. To je poselstvím Peace Run.

Součástí běhu je i zajímavý program pro děti, školy a dětské domovy. V městech a obcích se běžci setkávají s místními představiteli, kteří většinou zorganizují doprovodný sportovní a kulturní program. Zapojují se školy, sportovní oddíly, dětské zájmové kroužky i hudební skupiny.

peace_run_cr_trasa_2014_mapka.jpg

Peace Run nemá politické nebo ekonomické cíle, ale snaží se prostým způsobem spojovat lidi různých národností a společenských vrstev a pomáhat vytvářet mezi nimi dobrou vůli. Zúčastnit se může každý – sportovci i nesportovci, mladší i starší. I Vy můžete s pochodní běžet pár metrů či kilometrů, nebo jí jen na chvíli podržet a vložit do ní své osobní přání pro harmonii mezi lidmi a národy.

Historie

První pochodeň byla poprvé zažehnuta 27.srpna 1987 ve Spojených státech amerických. Běh se koná každoročně a je slavnostně zahajován před budovou OSN v New Yorku. V prvním roce se do tohoto běhu zapojilo 55 zemí z celého světa. Zájem zemí o účast na tomto projektu každým ročníkem roste a v současné době se běhu účastní okolo 100 zemí pěti kontinentů. Česká republika, tehdejší Česká a Slovenská federativní republika, se do běhu poprvé zapojila v roce 1991. V současnosti patří běžci z českých Sri Chinmoy Center mezi hlavní koordinátory evropské části Peace Run, který probíhá všemi 49 evropskými zeměmi. Další fotografie a historie běhu jsou k vidění zde►

novinky.jpg

Novinky

Novinky o událostech Peace Run v České republice.

 
Stránky World Harmony Run

Stránky Mírového běhu

Přehled projektů Peace Run v České Republice i ve světě, galerii fotografií a mnoho dalších zajímavých informací najdete na oficiálních stránkách zde...