Poezie

     Básně na tento týden.

   Na této stránce si budete mít možnost přečíst každý týden básně Sri Chinmoye z knihy My God-Hunger-Cry.  Jakkoli rozsah jeho díla uvádí v úžas mysl, Sri Chinmoy si přeje oslovit především srdce čtenáře: povznést jej nad trápení a zkoušky každodenního života a poodhalit mu jeho vlastní jedinečnou roli ve vesmíru. Mnoha svým básním přidal další rozměr tím, že je zhudebnil.

 


  15.Týden    12. dubna - 18. dubna

   12. dubna

I was born to be good
And be God´s special food.
Narodil jsem se,
abych byl dobrý,
a byl neobyčejným jídlem Boha.

   13. dubna

God takes my heart
As His special seat
Because I keep it
Pure, clean and neat.
Bůh považuje mé srdce
za své zvláštní místo,
protože ho uchovávám
čisté, bezchybné a krásné.

   14. dubna

Be not afraid
Of God´s Power-Eye.
Behold! Therein
His Compassion-Sky.
Neobávej se
Božího Oka Síly.
Hle! Tam
je Obloha Jeho Soucitu.

   15. dubna

Mine is the flower-purity-heart –
My God-journey is about to start.

Mé je srdce čisté jako květina –
má cesta k Bohu brzy začíná.

   16. dubna

When I dive deep within,
I see
I am beckoned by the Breath of Eternity.
Když se ponořím hluboko dovnitř, vidím,
že mě volá Dech Věčnosti.

   17. dubna

My mind is emptiness-fool;
It hides from God-Wisdom-School.
Má mysl je prázdnou hloupostí –
nechodí do Školy Boží Moudrosti.

   18. dubna

To be at the foot of God-Compassion-Tree
Is my life´s unprecedented victory.
Být u paty Stromu Božího Soucitu
je nevídaným vítězstvím mého života.

    „Ať už se díváte na 9000 básní [Sri Chinmoye] nebo jen na jednu, jsou nádherné, chytí vás za srdce a dají vám inspiraci, pozvednou vás a uvedou vás do pohybu. Většina velkých básníků vás uvede do pohybu. Mění svět tím, že mění názory lidí a mění jejich srdce. …To, co říkáte a píšete, je skutečné – je to skutečné pro nás jako pro jednotlivce i pro OSN jako celek… Ve Vaší přítomnosti cítíme cosi, co bychom jinak necítili, a když od Vás odcházíme, něco si odnášíme. Tím nejdůležitějším je pocit vděčnosti, laskavosti, vřelosti a lásky.“


                 — Hans Janitschek, prezident Sdružení spisovatelů
                     OSN při příležitosti udělení ceny Society‘s Award of
                     Excellence Sri Chinmoyovi (1993)