Životopis

Sri Chinmoy Kumar Ghose se narodil 27. srpna 1931 v Šakpuře poblíž Čittagongu v tehdejším Východním Bengálsku (dnešní Bangladéši). Přišel na svět jako sedmé a nejmladší dítě v duchovně založené bengálské rodině. Školní léta byla pro energického, zvídavého chlapce neradostnou povinností. Rád chodíval na břeh řeky, aby mohl pozorovat plující lodě a čluny, nebo se s oblibou toulal v nedalekých horách na okraji džungle.

Sri Chinmoy 14 let

Sri Chinmoy ve čtrnácti letech

V roce 1942 v průběhu druhé světové války, kdy zemi začaly bombardovat japonské letouny, zemřel po delší nemoci otec Shashi Kumar a o rok později jej následovala i milovaná matka Yogamaya. O jeho další výchovu se tak starali jeho starší sourozenci – tři bratři a tři sestry. Celá rodina se postupně přestěhovala do Pondičerry na jihu Indie a stala se stálými členy ášramu Sri Aurobinda, který byl tehdy významným centrem moderního duchovního života a vzdělávání.

Život v ášramu kladl velký důraz nejen na hluboký duchovní rozvoj, ale také na společenský a fyzický aspekt života, a dával tak svým členům možnost rozvíjet se ve všestranné osobnosti se širokým rozhledem. Sri Chinmoy se věnoval intenzivnímu studiu jazyků, literatury a dalších oborů. V letech 1955-1963 byl osobním tajemníkem váženého bengálského spisovatele Nolini Kanta Gupty. Při překládání jeho četných prací a článků do angličtiny získal široký přehled v oblasti indické i světové literatury, filozofi e a umělecké tvorby. Již v této době ale psal i své vlastní autorské články a poezii a začal se věnovat také hudbě.

Součástí života Sri Chinmoye byl intenzivní sportovní trénink. Vynikal zejména v atletice. Jeho nejoblíbenějšími disciplínami byly běhy na krátké tratě a desetiboj a po mnoho let byl držitelem řady místních rekordů. Zároveň však každodenní program Sri Chinmoye zahrnoval duchovní cvičení a později i několikahodinové meditace, které se mu staly zdrojem mnoha hlubokých vnitřních zkušeností a zásadním způsobem zformovaly jeho univerzální pohled na svět i hlubokou víru v nesmírné schopnosti člověka jako jednotlivce.

Matka Sri Chinmoye

Matka Sri Chinmoye

Přestože byl Sri Chinmoy v ášramu váženým členem, odcestoval v roce 1964 do Spojených států amerických a stal se obyvatelem New Yorku uprostřed víru západní civilizace. V prvních letech byl zaměstnán jako úředník na indickém konzulátu. Jeho kulturní rozhled, schopnost poetického projevu i upřímné a srdečné podání nezůstaly dlouho bez povšimnutí a Sri Chinmoy byl stále častěji zván do nejrůznějších institucí a společností, aby přednášel na témata týkající se indické kultury a duchovnosti či vztahu mezi východní a západní filozofií.

Hluboká východní moudrost obsažená ve svěží a praktické životní filozofii Sri Chinmoye si svou autentičností brzy získala srdce mnoha lidí. Došlo k prvním setkáním s významnými osobnostmi, mezi nimiž byl Papež Pavel VI., Maestro Pablo Casals a Leonard Bernstein či legendární olympionik Jesse Owens.

V roce 1970 pozval Sri Chinmoye tehdejší generální tajemník OSN U Thant, aby vedl pravidelné meditace pro delegáty a stálé zaměstnance Organizace spojených národů v New Yorku. Základní myšlenkou těchto setkání bylo přesvědčení, že pouze tehdy, dokážeme-li změnit k lepšímu sebe samé, dokážeme zlepšit i celý svět. Oblibu těchto společných setkání a význam, jaký jim delegáti a zaměstnanci OSN přikládali, dokazuje skutečnost, že pokračovaly od roku 1970 nepřetržitě jednou týdně až do konce jeho života v říjnu 2007.

Video
Krátké video popisující život Sri Chinmoye.

Vize harmonického rozvoje a naplnění člověka i celé společnosti se stala inspiračním zdrojem a hybnou silou řady výjimečných projektů a oblastí aktivit, kterým se Sri Chinmoy v průběhu svého života na Západě věnoval. Mnohé z nich, jako například Světový běh harmonie, zůstávají dodnes svým rozsahem a charakterem průkopnickými programy svého druhu.

Významným nástrojem k oslovení lidského srdce mu od roku 1974 bylo výtvarné umění, které nazval Jharna-Kala neboli Fontánové umění, které proudí z vnitřního zdroje. Dnes jeho dílo zahrnuje jak nesmírně pestré a rozsáhlé množství olejových, akrylových a křídových maleb, tak i série meditativních kreseb 16 milionů ptáčků, kteří symbolizují nekonečnou svobodu lidské duše.

Sri Chinmoy meditace1

Za jeden z nejpřímějších způsobů, jak se dotknout lidské duše, považoval meditativní hudbu. Složil velké množství písní a v průběhu 43 let, která strávil na Západě, nabídl po celém světě zdarma přes 770 koncertů. V mnoha jazycích vyšlo téměř 1 600 titulů jeho poezie, esejů, divadelních her, příběhů a knih odpovědí, poskytujících rozmanité podoby inspirace k hledání pravdy a vyššího smyslu života.

Od mládí nadšeným sportovcem, Sri Chinmoy klade ve své duchovní fi lozofi i důraz na harmonické ovládání života a nezbytnost zdravého těla i ducha. Do vysokého věku byl pravidelným účastníkem veteránských atletických závodů a jeho úspěchy ve světě vzpírání těžkých hmotností dalece přesahují nejen dosavadní rekordy historie i nového věku, ale i naše chápání.

Sri Chinmoy Marathon Team zůstává živoucím příkladem filozofie sebepřekonávání a důkazem toho, že lidská dosažení závisí jen na síle nadšení a odhodlání našeho srdce, nikoliv na věku či vnějších překážkách. Cílem všech projektů, které inicioval a které v průběhu let získaly celosvětový charakter, bylo vždy vytvářet mezi lidmi radost, štěstí a pocit láskyplné jednoty, založený na hlubším poznání svého zdroje. Za své celoživotní zásluhy a rozsáhlou humanitární činnost byl v roce 2007 nominován rekordním počtem více než 700 osobností z celého světa na Nobelovu cenu míru.

Sri Chinmoy

Odešel milovaný duchovní učitel

Sri Chinmoy odešel do Mahasamádhí 11. října 2007. Na soukromé ceremonii se 14. října 2007 sešla řada známých osobností z celého světa, aby spolu s tisíci následovníky naposledy uctili památku milovaného duchovního učitele.